Adalet 2

Son Yasal Degışikliklerle Yüce Divan


Anayasa Mahkemesi’nin Yüce Divan faaliyeti açısından ortaya çıkan tüm olumsuz yönlerinin; söz konusu görevin Yargıtay tarafından yerine getirilmesi durumunda; Mahkeme’nin oluşumu, temel işlevi, başkanı ve üyelerinin seçimi, nitelikleri bir bütün olarak değerlendirildiğinde bertaraf edilebileceği kanısındayız.

Yüce Divan ya da eski deyimiyle “Divan-ı iili” denilince, ilk olarak başbakan ve bakanları görevleriyle ilgili suçlardan yargılayan mahkeme akla gelmektedir.

“Yüce Divan” ya da eski deyimiyle “Divan- ı Ali” denilince ilk olarak başbakan ve bakanları görevleriyle ilgili suçlarda: yargılayan mahkeme akla gelmektedir.

Yüce Divan tarihi içerisinde, başbakan ve bakan dışında kamu görevlisi olarak sadece bir ‘yüksek hakimin’ yargılanması nedeniyle bu anlayış doğal olmakla birlikte, eksiktir.

Çünkü “Yüce Divan”, “Anaysa Mahkemesi”nin, Cumhurbaşkanını, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanını, Bakanlar Kurulu üyelerini, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek idare Mahkemesi Başkan ve üyelerini, Başsavcılarını, Cumhuriyet Başsavcı vekilini, Hakimler ‘Savcılar Yüksek Kurulu ve Sayıştay Başkan ve üyelerini, Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanları ile Jandam Genel Komutanını görevleriyle ilgili suçlardan dolayı yargılarken aldığı isimdir (AY m148/6-7; 6126 sayı lı AMKK md. 2/1 -ı, 3/1-ç; kr2949 sayılı AMK md. 18/3).

error: Korumalı İçerik
Scroll to Top