[row]

[col span__sm=”12″]

[title text=”Verilen Dersler”]

  1. “Çeklerle İlgili Suçlar”, Türkiye Adalet Akademisi
  2. “Ceza Hukuku Genel Hükümler”, Hacettepe Üniversitesi Hukuku Fakültesi, 2. Sınıf (Lisans)
  3. “Bilirkişilik ve Raporlama”, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yüksek Lisans)
  4. “Ceza Hukuku”, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yüksek Lisans)
  5. “Ceza Hukuku Özel Hükümler”, Hacettepe Üniversitesi Hukuku Fakültesi, 3. Sınıf (Lisans)
  6. “Ceza Hukuku”, Hacettepe Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü, 2. Sınıf (Lisans)
  7. “Ekonomi Ceza Hukuku”, Hacettepe Üniversitesi Hukuku Fakültesi seçmeli ders
  8. “Ekonomik Çıkar Amacıyla İşlenen Suçlar”, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Doktora)
  9. “İdari Para Cezaları”, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yüksek Lisans)
  10. “Ekonomik Ceza Hukuku”, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Enerji Hukuku Yüksek Lisans)

[/col]

[/row]

error: Korumalı İçerik
Scroll to Top