Mağdur Veya Müştekinin Disiplin Cezası Kararına Karşı İtirazda Bulunma Ve/Veya İptal Davası Açma Hakkı Bulunup Bulunmadığı Sorunu

2577 s. İdari Yargılama Usulü Kanunu (İYUK) m. 2’ye göre, iptal davaları; idari işlemler hakkında yetki, sebep, şekil, konu ve maksat yönlerinden biri ile hukuka aykırı olduklarından dolayı iptalleri için menfaatleri ihlal edilenler tarafından açılabilir. İtiraz ve dava hakkı bulunan kişiler saptanırken, ilgilinin menfaatinin bulunup bulunmadığı kriterine bakılır. Disiplin cezasıyla cezalandırma kararına karşı başvuru hakkı …

Mağdur Veya Müştekinin Disiplin Cezası Kararına Karşı İtirazda Bulunma Ve/Veya İptal Davası Açma Hakkı Bulunup Bulunmadığı Sorunu İncele »

Suça İştirak

Suça iştirak, suçun hazırlık evresinden suçun tamamlanmasına kadar geçen süreçte faile ek olarak bir veya birden çok kişinin doğrudan veya dolaylı olarak suçun işlenişine katılım göstermesidir. Esas olarak suça iştirakte söz konusu suç tek bir fail tarafından da işlenebilmektedir. Ancak bir veya birden çok kişinin faile ek olarak suçun işlenişine katılım sağlaması durumunda, o kişiler …

Suça İştirak İncele »

error: Korumalı İçerik
Scroll to Top