136679 9789750213083
Asıl alacağa bağlı fer’i bir alacak hakkı olan faizin söz konusu olmadığı hukuk davası yok gibidir. Asıl alacakla birlikte faiz alacağının da tam olarak tahsil edilebilmesi, faizin başlangıç ve oranının doğru tespit edilerek talep edilmesi halinde mümkündür. Ancak yasalarımızda faizin başlangıcı ve oranı konusunda farklı düzenlemeler mevcut olduğu için faizin başlangıcı ve oranının tespiti her zaman kolay olmamaktadır. Ayrıca bazı ayrık durumlarda temerrüt faiziyle karşılanamayan zararlar da oluşabilmekte ve bu zararların da tahsili gereği ortaya çıkmaktadır. Çalışmada faiz kavramı, faizin hukuki ve iktisadi niteliği, faiz borcunun kaynağı, faizin işlevleri gibi hususlar da incelenmiş olmakla birlikte, çalışmanın esas amacı uygulamacılara; –Faizin türleri, faiz oranları, başlangıcı, durması ve düşmesi, –Dava türlerinde, özel nitelikli alacaklarda, hukuki kurum ve ilişkilerde faiz uygulaması, –Faizle ilgili usul hukuku sorunları, –Munzam zarar, Konularında yol göstermektir.  
error: Korumalı İçerik
Scroll to Top