T
icaret Hukuku-Ticari İşletme Hukuku, Şirketler Hukuku ve Kıymetli Evrak Hukuku

Ticaret Hukuku, üretim, değişim ve tüketime ilişkin aktiviteleri düzenleyen hukuk dalıdır. 6102 sayılı Ticaret Kanununda (TTK) Ticaret Hukuku üç kısım olarak düzenlenmiştir; Ticari İşletme, Ticaret Şirketleri ve Kıymetli Evrak. Ticaret Hukuku özel hukukun bir dalı olup, Medeni Hukuk ve Borçlar Hukuku ile kuvvetli  ilişki içerisindedir.

6102 Sayılı türk Ticaret Kanunu (TTK) madde 5/A’da belirtildiği üzere; “Bu Kanunun 4 üncü maddesinde ve diğer kanunlarda belirtilen ticari davalardan, konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat talepleri hakkında dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması dava şartıdır.”

Ticaret Hukukundan doğan her türlü uyuşmazlığı ve Ticaret Hukukuyla alakalı danışmanlık gerektiren her konuyu, 20 yıllık tecrübemiz ve iş ortaklarımızla birlikte gerçekleştirdiğimiz kapsamlı çalışmalarla en güvenilir şekilde çözüme ulaştırmayı hedeflemekteyiz.

Ticaret Hukuku Alanındaki Hizmetlerimiz

 • Haksız Rekabet Davaları
 • Ticari İşletmenin Devri Davaları
 • Ticari İşletmenin Birleşmesi Davaları
 • Ticari İşletmenin Rehni Davaları
 • Taşıma İşinden Kaynaklanan Davalar
 • Acentelik Davaları
 • Bono, Poliçe, Çek Davaları
 • Karşılıksız Çek Davaları
 • Sigortacının Halefiyeti Davaları
 • Taşıma İşleri Komisyonculuğu Davaları
 • Rehin Karşılığı Ödünç Para Verme Davaları
 • Malvarlığının Devri, Birleşmesi, Şekil Değiştirmesi Davaları
 • Rekabet Yasağı Davaları
 • Yayın Sözleşmesi İle İlgili Davalar
 • Kredi Mektubu ve Kredi Emri Hakkındaki Davalar
 • Alım ve Satım Komisyonculuğu Davaları
 • Ticari Temsilci ve Diğer Ticari Vekillere İlişkin Davalar
 • Fikri Mülkiyet Davaları
 • Borsa, Sergi, Panayır, Pazar ve Antrepo İle İlgili Davalar
 • Bankalara, Kredi Kuruluşlarına, Finansal Kurumlara ve Ödünç Para Verme İşlerine İlişkin Düzenlemelerden Kaynaklanan Davalar
 • Finansal Kiralama Sözleşmesinden Doğan Davalar
 • Kooperatif Kanunundan Kaynaklanan Davalar
 • Taraflardan birinin ticari işletmesi ile alakalı olmak kaydıyla; Havale, Vedia, Fikir ve Sanat Eserlerine İlişkin Haklardan Doğan Davalar
 • Her iki tarafın tacir ve uyuşmazlığın her iki tarafın ticari işletmesiyle alakalı olması kaydıyla; Satış, Kira, Ödünç ve Hizmet Gibi Sözleşmelerden Doğan Davalar
 • İflasın Ertelenmesi
 • Ticaret Unvanına Tecavüz Davaları
 • Ticari Sözleşmelerden Doğan Davalar
 • Adi Şirket Kuruluşu
 • Adi Şirket Sona Ermesi ve Tasfiyesi
 • Kollektif Şirket Kuruluşu
 • Kollektif Şirket Sona Ermesi ve Tasfiyesi
 • Komandit Şirket Kuruluşu
 • Komandit Şirket Sona Ermesi ve Tasfiyesi
 • Anonim Şirket Kuruluşu
 • Sermaye Artırımı ve Azaltımı (Esas Sözleşme Değişiklikler)
 • Anonim Şirket Sona Ermesi ve Tasfiyesi
 • Anonim Şirketin Haklı Sebeple Feshi
 • Ortaklar Arasında Çıkan Uyuşmazlıklar
 • Ortaklıktan Çıkma ve Çıkarılma
 • Genel Kurul Kararlarının İptali
 • Fatura ve Yazılı Belge Zayii
 • Limited Şirket Kuruluşu
 • Sermaye Artırımı ve Azaltımı (Esas Sözleşme Değişiklikler)
 • Limited Şirket Tasfiyesi

 

error: Korumalı İçerik
Scroll to Top