Sucta Tekerrur Cetin Arslan 0843055304407150
TCK’nın tekerrüre ilişkin hükümlerinin uygulamaya yansıtılmasında yaşanan zorluğun çözümüne yönelik olarak hazırlanan kitap, Yargıtay’ın en son tarihli tüm kararlarını incelerken, doktrindeki farklı düşüncelere de yer vermiştir.
Konu Başlıkları
N1 Yargıtay’ın En Son Tarih İtibariyle Tümüyle Taranmış İçtihatları
N1 Tekerrürün Teorik Esası
N1 Tekerrürün Koşulları ve Sonuçları
N1 Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejimi
N1 Denetimli Serbestlik Tedbiri
N1 Özel Tehlikeli Suçlular ve Bunlara İlişkin İnfaz Rejimi
N1 Mükerrirler İçin Müddetname Örnekleri
N1 Tekerrürde Lehe Yasanın Saptanması
N1 Özel Ceza Yasalarında Yer Alan Tekerrüre İlişkin Düzenlemeler
 
error: Korumalı İçerik
Scroll to Top