Hükümlü ve Tutuklular Yönünden Cinsiyet Değişikliği

PDF OLARAK OKUYUN: Hükümlü ve Tutuklular Yönünden Cinsiyet Değişikliği  Ülkemizde ilk olarak ses sanatçısı Bülent Ersoy ile gündeme gelen “cinsiyet değiştirme”, transseksüellerle hermafroditlere uygulanan ve kişinin bazı organlarından mahrum olmasıyla sonuçlanan plastik cerrahi müdahaledir (Sert Canpolat, ’15, 259). Kişinin gerçekte olması gereken cinsiyete ve buna uygun bedene sahip olma isteği, kendi varlığını özgür iradesiyle belirleme …

Hükümlü ve Tutuklular Yönünden Cinsiyet Değişikliği İncele »

Hükümlü ve Tutukluları Besleme Kılavuzu (İK m. 72)

Share on twitter Share on linkedin PDF FORMATINDA OKUYUN: Hükümlü ve Tutukluları Besleme Kılavuzu (İK m. 72) A. GENEL HÜKÜMLÜ VE TUTUKLU POPÜLASYONU İÇİN BESLENME VE İAŞE STANDARTLARI Kavram ve Yasal Düzenleme “Beslenme”, sadece besinlerin tüketilmesinden ibaret bir eylem değildir. Beslenme, sağlığın korunması ve sürdürülebilirliği için temel etmenlerdendir. Yeterli ve dengeli beslenme; bireyin “miktarda yeterlilik”, …

Hükümlü ve Tutukluları Besleme Kılavuzu (İK m. 72) İncele »

Açlık Grevi – Hükümlü ve Tutuklunun Verilen Yiyecek ve İçecekleri Reddetmesi (İK m. 82)

Share on twitter Share on linkedin PDF FORMATINDA OKUYUN: Açlık Grevi (Hükümlü ve Tutuklunun Verilen Besinleri Reddetmesi) (İK m. 82) “AÇLIK GREVİ” (HÜKÜMLÜ VE TUTUKLUNUN VERİLEN  YİYECEK VE İÇECEKLERİ REDDETMESİ (İK m. 82) A. KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE YASAL DÜZENLEME H/t’lerin beslenme hakkına hakim ilkeler İK m. 72’de ortaya konulmuştur. İK m. 82/1’de hükümlünün ve m. …

Açlık Grevi – Hükümlü ve Tutuklunun Verilen Yiyecek ve İçecekleri Reddetmesi (İK m. 82) İncele »

Hükümlü ve Tutuklunun Telefon ile Haberleşme Hakkı (İK m. 66)

Share on twitter Share on linkedin PDF FORMATINDA OKUYUN: Hükümlü ve Tutuklunun Telefon ile Haberleşme Hakkı (İK m. 66) A. KAVRAM VE YASAL DÜZENLEME Telefonla iletişim (communication), özgürlüğünden yoksun bırakılan kişilerin sözlü haberleşme biçimidir (Sevük Yokuş, ’03, 353). CPT Stn, Avrupa Cezaevi Kuralları (ACK) m. 24/1 ve BM Standart Asgari Kurallar (SAK) m. 58/1’e göre, …

Hükümlü ve Tutuklunun Telefon ile Haberleşme Hakkı (İK m. 66) İncele »

Hükümlü ve Tutuklular Hakkında “Tek Tip Kıyafet” Uygulaması (İK ek m. 1)

Share on twitter Share on linkedin PDF FORMATINDA OKUYUN: Hükümlü ve Tutuklular Hakkında “Tek Tip Kıyafet” Uygulaması (İK ek m. 1) ABD’nin başını çektiği kimi ülkelerde, hükümlü ve tutuklular (h/t), tanınmaları ve kontrol edilmelerini temin yanında kaçmaları riskini azaltmak veya yakalanmalarını kolaylaştırmak amacıyla diğer popülasyondan ayırt edilebilen kıyafet giymek zorunda bırakılmaktadır. Söz konusu ülkelerde, tutuklularla …

Hükümlü ve Tutuklular Hakkında “Tek Tip Kıyafet” Uygulaması (İK ek m. 1) İncele »

Hükümlü ve Tutukluların Cinselliğinin ve Gebeliğinin Sonlandırılması

Share on twitter Share on linkedin PDF OLARAK OKUYUN: Hükümlü ve Tutukluların Cinselliğinin ve Gebeliğinin Sonlandırılması I.- CİNSELLİĞİN SONLANDIRILMASI Kimi hükümlü ve tutukluların (h/t) “cinselliğin sonlandırılması” talebinde bulundukları görülmektedir. Kastrasyon, kişilerin cinsel faaliyette bulunma ve üreme kabiliyetini geri dönüşü olmayacak şekilde cerrahi ya da kimyasal yolla tamamen sonlandıran veya geçici olarak donduran bir müdahaledir (Yenidünya-Yaşar, …

Hükümlü ve Tutukluların Cinselliğinin ve Gebeliğinin Sonlandırılması İncele »

Hastalık Nedeniyle Hükümlü Hakkında Hapis Cezasının İnfazının ve Tutuklu Hakkında İnfazın Ertelenmesi (İK m. 16; CMK m. 109/4)

Share on twitter Share on linkedin  PDF FORMATINDA OKUYUN: Hastalık Nedeniyle Hükümlü Hakkında Hapis Cezasının İnfazının ve Tutuklu Hakkında İnfazın Ertelenmesi (İK m. 16; CMK m. 109/4) I.-  HÜKÜMLÜ HAKKINDA HAPİS CEZASININ İNFAZININ HASTALIK NEDENİYLE ERTELENMESİ A. Kavram ve Yasal Düzenleme Hükümlünün sağlık hakkı Devletin pozitif yükümlülükleri arasında yer almaktadır. İnfaz kurumunda sağlık hizmetlerine ulaşmanın …

Hastalık Nedeniyle Hükümlü Hakkında Hapis Cezasının İnfazının ve Tutuklu Hakkında İnfazın Ertelenmesi (İK m. 16; CMK m. 109/4) İncele »

Eski Hükümlünün İstihdamı (4857 s. İş K. m. 30)

Share on twitter Share on linkedin PDF FORMATINDA OKUYUN: Eski Hükümlünün İstihdamı (4857 S. İş K. m. 30)  A. Genel Olarak Hükümlünün topluma yeniden kazandırılması süreci, infaz kurumuna girmesiyle başlayıp salıverilmesi sonrasına dek devam eder (Şahin, ’01, 1). Sosyal dışlanmaya maruz kalan eski (“sabıkalı”) hükümlülerin, toplumla bütünleşmeleri ve suç tekrarlarının önlenmesi, istihdamlarıyla doğrudan ilgilidir (Koçak-Altun, …

Eski Hükümlünün İstihdamı (4857 s. İş K. m. 30) İncele »

Dezavantajlı Hükümlü ve Tutuklu Gruplarından “Engelliler”

PDF FORMATINDA OKUYUN: Dezavantajlı Hükümlü Ve Tutuklu Gruplarından “Engelliler”  Türkiye nüfusunun % 12,29’u (8.4 milyonu) engelli bireylerden oluşmaktadır. Engelliler, ulusal ve uluslararası sözleşmelerinde; dezavantajlı gruplar, kırılgan gruplar ve özel gereksinimleri olan gruplar arasında tanımlanmaktadır (Erol Karaca-Nam, ’21, 168-169). “Engelli” (disabled); fiziksel, zihinsel, ruhsal ve duyusal yeteneklerinde çeşitli düzeyde kayıplarından dolayı topluma diğer bireyler ile birlikte …

Dezavantajlı Hükümlü ve Tutuklu Gruplarından “Engelliler” İncele »

Hükümlü ve Tutukluların Sağlık Giderleri (İY m. 102)

PDF FORMATINDA OKUYUN: Hükümlü ve Tutukluların Sağlık Giderleri (İY m. 102) A. Genel Muayene, Tedavi ve İlaç Giderleri Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emekli olmuş hükümlüler ile hak sahibi olup da hükümlü olan yakınlarının, herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tâbi olarak çalışmaktayken meslek hastalığı, iş kazası ve görev malûllüğü nedeniyle bedenî veya ruhî arızaya uğramış …

Hükümlü ve Tutukluların Sağlık Giderleri (İY m. 102) İncele »

error: Korumalı İçerik
Scroll to Top