Belirlenen Durum ve Sürelerde Mal Bildiriminde Bulunmamak (657 S. DMK m. 125/D-J)

Share on twitter Share on linkedin PDF FORMATINDA OKUYUN: Belirlenen Durum ve Sürelerde Mal Bildiriminde Bulunmamak (657 S. DMK m. 125/D-J)  A. GENEL OLARAK AY m. 71’de, kamu hizmetine girenlerin mal bildiriminde bulunmaları ve bu bildirimlerin tekrarlanma sürelerinin kanunla düzenleneceği; yasama ve yürütme organlarında görev alanların bundan istisna tutulamayacağı hükme bağlanmıştır. Mal bildiriminde bulunma yükümlülüğü; …

Belirlenen Durum ve Sürelerde Mal Bildiriminde Bulunmamak (657 S. DMK m. 125/D-J) İncele »

Ticaret Yapmak veya Devlet Memurlarına Yasaklanan Diğer Kazanç Getirici Faaliyetlerde Bulunmak (657 S. DMK m. 125/D-H)

Share on twitter Share on linkedin PDF FORMATINDA OKUYUN: Ticaret Yapmak veya Devlet Memurlarına Yasaklanan Diğer Kazanç Getirici Faaliyetlerde Bulunmak (657 S. DMK m. 125/D-H) A. GENEL OLARAK Herkes, dilediği alanda çalışma ve sözleşme yapma hürriyetlerine sahiptir. Özel teşebbüsler kurmak serbesttir (AY m. 49). Prensip olarak bir kişinin, bir başka mesleği ticari mesleğine ek olarak …

Ticaret Yapmak veya Devlet Memurlarına Yasaklanan Diğer Kazanç Getirici Faaliyetlerde Bulunmak (657 S. DMK m. 125/D-H) İncele »

Amirlerine, Maiyetindekilere ve İş Sahiplerine “Fiili Tecavüz”de Bulunmak (657 S. DMK m. 125/E-F)

Share on twitter Share on linkedin PDF FORMATINDA OKUYUN: Amirlerine, Maiyetindekilere ve İş Sahiplerine “Fiili Tecavüz”de Bulunmak (657 S. DMK m. 125/E-F) A. GENEL OLARAK 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu (DMK) m. 8/2’e göre, memur, görevi esnasında hiyerarşiden kaynaklanan disiplinin sağlanması yönünden amirine saygılı davranmak ve işbirliği içinde çalışmakla yükümlüdür. Aynı durum, memurun maiyetinde (altında) …

Amirlerine, Maiyetindekilere ve İş Sahiplerine “Fiili Tecavüz”de Bulunmak (657 S. DMK m. 125/E-F) İncele »

Memurluk Sıfatı ile Bağdaşmayacak Nitelik ve Derecede Yüz Kızartıcı ve Utanç Verici Hareketlerde Bulunma Suçu (DMK m. 125/E-G)

Share on twitter Share on linkedin PDF FORMATINDA OKUYUN: Memurluk Sıfatı ile Bağdaşmayacak Nitelik ve Derecede Yüz Kızartıcı ve Utanç Verici Hareketlerde Bulunma Suçu (DMK m. 125/E-G) A.  GENEL OLARAK 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu (DMK) m. 6/1’e göre, memurlar, Anayasa ve kanunlara sadakatle bağlı kalmak; m. 7/2’ye göre, her durumda devletin menfaatlerini korumak; m. …

Memurluk Sıfatı ile Bağdaşmayacak Nitelik ve Derecede Yüz Kızartıcı ve Utanç Verici Hareketlerde Bulunma Suçu (DMK m. 125/E-G) İncele »

Özürsüz Olarak Bir Yılda Toplam “20 Gün” Göreve Gelmemek (657 s. DMK m. 125/E-d)

Share on twitter Share on linkedin PDF FORMATINDA OKUYUN: Özürsüz Olarak Bir Yılda Toplam “20 Gün” Göreve Gelmemek (657 s. DMK m. 125/E-d) A. GENEL OLARAK Kamu hizmeti, mücbir sebep ve kanunun öngördüğü haller dışında niteliği itibariyle “süreklilik” (devamlılık) gerektirir (Demirkol-Akbulut, ’13, 1330). İzlerine AY m. 128’de rastladığımız hizmetlerde süreklilik, memurun görevini tam ve aksatmadan …

Özürsüz Olarak Bir Yılda Toplam “20 Gün” Göreve Gelmemek (657 s. DMK m. 125/E-d) İncele »

error: Korumalı İçerik
Scroll to Top