DİSİPLİN SUÇLARINDA “TEKERRÜR” (657 s. DMK m. 125/2)

 A. KAVRAM VE YASAL ÇERÇEVE Arapça “kerr” kökünden türetilen “tekerrür” (récidive) sözcüğünün dilimizdeki anlamı tekrarlanma, yinelenmedir (www.tdk.gv.tr). Disiplin hukukunda tekerrür, cezalandırılan bir fiil veya halin belli aralıklarla işlendiği durumlarda, cezanın arttırılarak bir derece ağır ceza olarak uygulanması anlamına gelmektedir (D. 12. D, 22.3.’21, ’21/1884, ’21/1534). Tekerrür durumuna düşen kimseye ise “mükerrir” (récidiviste) adı verilmektedir (Dönmezer-Erman, …

DİSİPLİN SUÇLARINDA “TEKERRÜR” (657 s. DMK m. 125/2) İncele »

Disiplin Soruşturmasında Savunma Hakkı (657 S. DMK M. 129, 130; DMDY M. 30; ABDY M. 28)

A. Savunma Hakkının Genel Çerçevesi Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi (AKBK) R (77) 31 s. Tavsiye Kararı (TK) m. 1, R (91) 1 s. TK m. 6/1-iv ve R (07) 7 s. TK m. 8’e göre, haklarını, özgürlüklerini ya da yararlarını zedeler nitelikteki her idari işleme karşı ilgililerin, vakıalar ve deliller ileri sürme ve gerektiğinde ispat …

Disiplin Soruşturmasında Savunma Hakkı (657 S. DMK M. 129, 130; DMDY M. 30; ABDY M. 28) İncele »

Belirlenen Durum ve Sürelerde Mal Bildiriminde Bulunmamak (657 S. DMK m. 125/D-J)

Share on twitter Share on linkedin PDF FORMATINDA OKUYUN: Belirlenen Durum ve Sürelerde Mal Bildiriminde Bulunmamak (657 S. DMK m. 125/D-J)  A. GENEL OLARAK AY m. 71’de, kamu hizmetine girenlerin mal bildiriminde bulunmaları ve bu bildirimlerin tekrarlanma sürelerinin kanunla düzenleneceği; yasama ve yürütme organlarında görev alanların bundan istisna tutulamayacağı hükme bağlanmıştır. Mal bildiriminde bulunma yükümlülüğü; …

Belirlenen Durum ve Sürelerde Mal Bildiriminde Bulunmamak (657 S. DMK m. 125/D-J) İncele »

Ticaret Yapmak veya Devlet Memurlarına Yasaklanan Diğer Kazanç Getirici Faaliyetlerde Bulunmak (657 S. DMK m. 125/D-H)

Share on twitter Share on linkedin PDF FORMATINDA OKUYUN: Ticaret Yapmak veya Devlet Memurlarına Yasaklanan Diğer Kazanç Getirici Faaliyetlerde Bulunmak (657 S. DMK m. 125/D-H) A. GENEL OLARAK Herkes, dilediği alanda çalışma ve sözleşme yapma hürriyetlerine sahiptir. Özel teşebbüsler kurmak serbesttir (AY m. 49). Prensip olarak bir kişinin, bir başka mesleği ticari mesleğine ek olarak …

Ticaret Yapmak veya Devlet Memurlarına Yasaklanan Diğer Kazanç Getirici Faaliyetlerde Bulunmak (657 S. DMK m. 125/D-H) İncele »

Amirlerine, Maiyetindekilere ve İş Sahiplerine “Fiili Tecavüz”de Bulunmak (657 S. DMK m. 125/E-F)

Share on twitter Share on linkedin PDF FORMATINDA OKUYUN: Amirlerine, Maiyetindekilere ve İş Sahiplerine “Fiili Tecavüz”de Bulunmak (657 S. DMK m. 125/E-F) A. GENEL OLARAK 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu (DMK) m. 8/2’e göre, memur, görevi esnasında hiyerarşiden kaynaklanan disiplinin sağlanması yönünden amirine saygılı davranmak ve işbirliği içinde çalışmakla yükümlüdür. Aynı durum, memurun maiyetinde (altında) …

Amirlerine, Maiyetindekilere ve İş Sahiplerine “Fiili Tecavüz”de Bulunmak (657 S. DMK m. 125/E-F) İncele »

Memurluk Sıfatı ile Bağdaşmayacak Nitelik ve Derecede Yüz Kızartıcı ve Utanç Verici Hareketlerde Bulunma Suçu (DMK m. 125/E-G)

Share on twitter Share on linkedin PDF FORMATINDA OKUYUN: Memurluk Sıfatı ile Bağdaşmayacak Nitelik ve Derecede Yüz Kızartıcı ve Utanç Verici Hareketlerde Bulunma Suçu (DMK m. 125/E-G) A.  GENEL OLARAK 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu (DMK) m. 6/1’e göre, memurlar, Anayasa ve kanunlara sadakatle bağlı kalmak; m. 7/2’ye göre, her durumda devletin menfaatlerini korumak; m. …

Memurluk Sıfatı ile Bağdaşmayacak Nitelik ve Derecede Yüz Kızartıcı ve Utanç Verici Hareketlerde Bulunma Suçu (DMK m. 125/E-G) İncele »

Özürsüz Olarak Bir Yılda Toplam “20 Gün” Göreve Gelmemek (657 s. DMK m. 125/E-d)

Share on twitter Share on linkedin PDF FORMATINDA OKUYUN: Özürsüz Olarak Bir Yılda Toplam “20 Gün” Göreve Gelmemek (657 s. DMK m. 125/E-d) A. GENEL OLARAK Kamu hizmeti, mücbir sebep ve kanunun öngördüğü haller dışında niteliği itibariyle “süreklilik” (devamlılık) gerektirir (Demirkol-Akbulut, ’13, 1330). İzlerine AY m. 128’de rastladığımız hizmetlerde süreklilik, memurun görevini tam ve aksatmadan …

Özürsüz Olarak Bir Yılda Toplam “20 Gün” Göreve Gelmemek (657 s. DMK m. 125/E-d) İncele »

error: Korumalı İçerik
Scroll to Top