Hükümlü ve Tutuklular Yönünden Cinsiyet Değişikliği

PDF OLARAK OKUYUN: Hükümlü ve Tutuklular Yönünden Cinsiyet Değişikliği  Ülkemizde ilk olarak ses sanatçısı Bülent Ersoy ile gündeme gelen “cinsiyet değiştirme”, transseksüellerle hermafroditlere uygulanan ve kişinin bazı organlarından mahrum olmasıyla sonuçlanan plastik cerrahi müdahaledir (Sert Canpolat, ’15, 259). Kişinin gerçekte olması gereken cinsiyete ve buna uygun bedene sahip olma isteği, kendi varlığını özgür iradesiyle belirleme …

Hükümlü ve Tutuklular Yönünden Cinsiyet Değişikliği İncele »

Hükümlü ve Tutukluları Besleme Kılavuzu (İK m. 72)

Share on twitter Share on linkedin PDF FORMATINDA OKUYUN: Hükümlü ve Tutukluları Besleme Kılavuzu (İK m. 72) A. GENEL HÜKÜMLÜ VE TUTUKLU POPÜLASYONU İÇİN BESLENME VE İAŞE STANDARTLARI Kavram ve Yasal Düzenleme “Beslenme”, sadece besinlerin tüketilmesinden ibaret bir eylem değildir. Beslenme, sağlığın korunması ve sürdürülebilirliği için temel etmenlerdendir. Yeterli ve dengeli beslenme; bireyin “miktarda yeterlilik”, …

Hükümlü ve Tutukluları Besleme Kılavuzu (İK m. 72) İncele »

Açlık Grevi – Hükümlü ve Tutuklunun Verilen Yiyecek ve İçecekleri Reddetmesi (İK m. 82)

Share on twitter Share on linkedin PDF FORMATINDA OKUYUN: Açlık Grevi (Hükümlü ve Tutuklunun Verilen Besinleri Reddetmesi) (İK m. 82) “AÇLIK GREVİ” (HÜKÜMLÜ VE TUTUKLUNUN VERİLEN  YİYECEK VE İÇECEKLERİ REDDETMESİ (İK m. 82) A. KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE YASAL DÜZENLEME H/t’lerin beslenme hakkına hakim ilkeler İK m. 72’de ortaya konulmuştur. İK m. 82/1’de hükümlünün ve m. …

Açlık Grevi – Hükümlü ve Tutuklunun Verilen Yiyecek ve İçecekleri Reddetmesi (İK m. 82) İncele »

Hükümlü ve Tutuklunun Telefon ile Haberleşme Hakkı (İK m. 66)

Share on twitter Share on linkedin PDF FORMATINDA OKUYUN: Hükümlü ve Tutuklunun Telefon ile Haberleşme Hakkı (İK m. 66) A. KAVRAM VE YASAL DÜZENLEME Telefonla iletişim (communication), özgürlüğünden yoksun bırakılan kişilerin sözlü haberleşme biçimidir (Sevük Yokuş, ’03, 353). CPT Stn, Avrupa Cezaevi Kuralları (ACK) m. 24/1 ve BM Standart Asgari Kurallar (SAK) m. 58/1’e göre, …

Hükümlü ve Tutuklunun Telefon ile Haberleşme Hakkı (İK m. 66) İncele »

Belirlenen Durum ve Sürelerde Mal Bildiriminde Bulunmamak (657 S. DMK m. 125/D-J)

Share on twitter Share on linkedin PDF FORMATINDA OKUYUN: Belirlenen Durum ve Sürelerde Mal Bildiriminde Bulunmamak (657 S. DMK m. 125/D-J)  A. GENEL OLARAK AY m. 71’de, kamu hizmetine girenlerin mal bildiriminde bulunmaları ve bu bildirimlerin tekrarlanma sürelerinin kanunla düzenleneceği; yasama ve yürütme organlarında görev alanların bundan istisna tutulamayacağı hükme bağlanmıştır. Mal bildiriminde bulunma yükümlülüğü; …

Belirlenen Durum ve Sürelerde Mal Bildiriminde Bulunmamak (657 S. DMK m. 125/D-J) İncele »

Hükümlü ve Tutuklular Hakkında “Tek Tip Kıyafet” Uygulaması (İK ek m. 1)

Share on twitter Share on linkedin PDF FORMATINDA OKUYUN: Hükümlü ve Tutuklular Hakkında “Tek Tip Kıyafet” Uygulaması (İK ek m. 1) ABD’nin başını çektiği kimi ülkelerde, hükümlü ve tutuklular (h/t), tanınmaları ve kontrol edilmelerini temin yanında kaçmaları riskini azaltmak veya yakalanmalarını kolaylaştırmak amacıyla diğer popülasyondan ayırt edilebilen kıyafet giymek zorunda bırakılmaktadır. Söz konusu ülkelerde, tutuklularla …

Hükümlü ve Tutuklular Hakkında “Tek Tip Kıyafet” Uygulaması (İK ek m. 1) İncele »

Ticaret Yapmak veya Devlet Memurlarına Yasaklanan Diğer Kazanç Getirici Faaliyetlerde Bulunmak (657 S. DMK m. 125/D-H)

Share on twitter Share on linkedin PDF FORMATINDA OKUYUN: Ticaret Yapmak veya Devlet Memurlarına Yasaklanan Diğer Kazanç Getirici Faaliyetlerde Bulunmak (657 S. DMK m. 125/D-H) A. GENEL OLARAK Herkes, dilediği alanda çalışma ve sözleşme yapma hürriyetlerine sahiptir. Özel teşebbüsler kurmak serbesttir (AY m. 49). Prensip olarak bir kişinin, bir başka mesleği ticari mesleğine ek olarak …

Ticaret Yapmak veya Devlet Memurlarına Yasaklanan Diğer Kazanç Getirici Faaliyetlerde Bulunmak (657 S. DMK m. 125/D-H) İncele »

Amirlerine, Maiyetindekilere ve İş Sahiplerine “Fiili Tecavüz”de Bulunmak (657 S. DMK m. 125/E-F)

Share on twitter Share on linkedin PDF FORMATINDA OKUYUN: Amirlerine, Maiyetindekilere ve İş Sahiplerine “Fiili Tecavüz”de Bulunmak (657 S. DMK m. 125/E-F) A. GENEL OLARAK 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu (DMK) m. 8/2’e göre, memur, görevi esnasında hiyerarşiden kaynaklanan disiplinin sağlanması yönünden amirine saygılı davranmak ve işbirliği içinde çalışmakla yükümlüdür. Aynı durum, memurun maiyetinde (altında) …

Amirlerine, Maiyetindekilere ve İş Sahiplerine “Fiili Tecavüz”de Bulunmak (657 S. DMK m. 125/E-F) İncele »

Memurluk Sıfatı ile Bağdaşmayacak Nitelik ve Derecede Yüz Kızartıcı ve Utanç Verici Hareketlerde Bulunma Suçu (DMK m. 125/E-G)

Share on twitter Share on linkedin PDF FORMATINDA OKUYUN: Memurluk Sıfatı ile Bağdaşmayacak Nitelik ve Derecede Yüz Kızartıcı ve Utanç Verici Hareketlerde Bulunma Suçu (DMK m. 125/E-G) A.  GENEL OLARAK 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu (DMK) m. 6/1’e göre, memurlar, Anayasa ve kanunlara sadakatle bağlı kalmak; m. 7/2’ye göre, her durumda devletin menfaatlerini korumak; m. …

Memurluk Sıfatı ile Bağdaşmayacak Nitelik ve Derecede Yüz Kızartıcı ve Utanç Verici Hareketlerde Bulunma Suçu (DMK m. 125/E-G) İncele »

Özürsüz Olarak Bir Yılda Toplam “20 Gün” Göreve Gelmemek (657 s. DMK m. 125/E-d)

Share on twitter Share on linkedin PDF FORMATINDA OKUYUN: Özürsüz Olarak Bir Yılda Toplam “20 Gün” Göreve Gelmemek (657 s. DMK m. 125/E-d) A. GENEL OLARAK Kamu hizmeti, mücbir sebep ve kanunun öngördüğü haller dışında niteliği itibariyle “süreklilik” (devamlılık) gerektirir (Demirkol-Akbulut, ’13, 1330). İzlerine AY m. 128’de rastladığımız hizmetlerde süreklilik, memurun görevini tam ve aksatmadan …

Özürsüz Olarak Bir Yılda Toplam “20 Gün” Göreve Gelmemek (657 s. DMK m. 125/E-d) İncele »

error: Korumalı İçerik
Scroll to Top