HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULARI BESLEME KLAVUZU (İK m. 72

A. GENEL HÜKÜMLÜ VE TUTUKLU POPÜLASYONU İÇİN BESLENME VE İAŞE STANDARTLARI Kavram ve Yasal Düzenleme “Beslenme”, sadece besinlerin tüketilmesinden ibaret bir eylem değildir. Beslenme, sağlığın korunması ve sürdürülebilirliği için temel etmenlerdendir. Yeterli ve dengeli beslenme; bireyin “miktarda yeterlilik”, “çeşitlilik”, “öğünlere dağılımda denge”, “yüksek sübjektif kalite” (tüketilebilirlik), “yüksek besin değeri korunumu”, “hijyenik kalite” ve “ekonomiklik” ilkelerine …

HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULARI BESLEME KLAVUZU (İK m. 72 İncele »

Açlık Grevi – Hükümlü ve Tutuklunun Verilen Yiyecek ve İçecekleri Reddetmesi İK M. 82

“AÇLIK GREVI” (HÜKÜMLÜ VE TUTUKLUNUN VERİLEN  YİYECEK VE İÇECEKLERİ REDDETMESİ (İK M. 82) A. KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE YASAL DÜZENLEME H/t’lerin beslenme hakkına hakim ilkeler İK m. 72’de ortaya konulmuştur. İK m. 82/1’de hükümlünün ve m. 116/1 atfıyla tutuklunun, söz konusu haktan yararlanmayı reddetme hakkı yasal güvenceye bağlanmıştır. Beslenmenin reddi, uygulamada genellikle içinde bulundukları şartların iyileştirilmesi …

Açlık Grevi – Hükümlü ve Tutuklunun Verilen Yiyecek ve İçecekleri Reddetmesi İK M. 82 İncele »

Hükümlü ve Tutuklunun Telefon ile Haberleşme Hakkı (İK m. 66)

PDF FORMATINDA OKUYUN: Hükümlü ve Tutuklunun Telefon ile Haberleşme Hakkı (İK m. 66) A. KAVRAM VE YASAL DÜZENLEME Telefonla iletişim (communication), özgürlüğünden yoksun bırakılan kişilerin sözlü haberleşme biçimidir (Sevük Yokuş, ’03, 353). CPT Stn, Avrupa Cezaevi Kuralları (ACK) m. 24/1 ve BM Standart Asgari Kurallar (SAK) m. 58/1’e göre, dış dünyayla temasın bu türü, hükümlü …

Hükümlü ve Tutuklunun Telefon ile Haberleşme Hakkı (İK m. 66) İncele »

Belirlenen Durum Ve Sürelerde Mal Bildiriminde Bulunmamak (657 S. Dmk M. 125/D-J)

 A. GENEL OLARAK AY m. 71’de, kamu hizmetine girenlerin mal bildiriminde bulunmaları ve bu bildirimlerin tekrarlanma sürelerinin kanunla düzenleneceği; yasama ve yürütme organlarında görev alanların bundan istisna tutulamayacağı hükme bağlanmıştır. Mal bildiriminde bulunma yükümlülüğü; 657 s. Devlet Memurları Kanunu (DMK) m. 14’te, 3628 s. Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu ve 10.8.90 t. …

Belirlenen Durum Ve Sürelerde Mal Bildiriminde Bulunmamak (657 S. Dmk M. 125/D-J) İncele »

Hükümlü ve Tutuklular Hakkında “Tek Tip Kıyafet” Uygulaması (İK ek m. 1)

Share on twitter Share on linkedin PDF FORMATINDA OKUYUN: Hükümlü ve Tutuklular Hakkında “Tek Tip Kıyafet” Uygulaması (İK ek m. 1) ABD’nin başını çektiği kimi ülkelerde, hükümlü ve tutuklular (h/t), tanınmaları ve kontrol edilmelerini temin yanında kaçmaları riskini azaltmak veya yakalanmalarını kolaylaştırmak amacıyla diğer popülasyondan ayırt edilebilen kıyafet giymek zorunda bırakılmaktadır. Söz konusu ülkelerde, tutuklularla …

Hükümlü ve Tutuklular Hakkında “Tek Tip Kıyafet” Uygulaması (İK ek m. 1) İncele »

Ticaret Yapmak Veya Devlet Memurlarına Yasaklanan Diğer Kazanç Getirici Faaliyetlerde Bulunmak (657 S. Dmk M. 125/D-H)

A. GENEL OLARAK Herkes, dilediği alanda çalışma ve sözleşme yapma hürriyetlerine sahiptir. Özel teşebbüsler kurmak serbesttir (AY m. 49). Prensip olarak bir kişinin, bir başka mesleği ticari mesleğine ek olarak icra etmesi önünde engel yoktur. Ancak bazı hallerde ticari faaliyette bulunmak mesleğin vakarına aykırı görülebilir. Bu nedenle, kamu yararı gözetilerek istisnaen, bazı mesleklerin ticari faaliyetle …

Ticaret Yapmak Veya Devlet Memurlarına Yasaklanan Diğer Kazanç Getirici Faaliyetlerde Bulunmak (657 S. Dmk M. 125/D-H) İncele »

Amirlerine, Maiyetindekilere ve İş Sahiplerine “Fiili Tecavüz”de Bulunmak (657 S. DMK m. 125/E-F)

PDF FORMATINDA OKUYUN: Amirlerine, Maiyetindekilere ve İş Sahiplerine “Fiili Tecavüz”de Bulunmak (657 S. DMK m. 125/E-F) A. GENEL OLARAK 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu (DMK) m. 8/2’e göre, memur, görevi esnasında hiyerarşiden kaynaklanan disiplinin sağlanması yönünden amirine saygılı davranmak ve işbirliği içinde çalışmakla yükümlüdür. Aynı durum, memurun maiyetinde (altında) çalışanlara, iş arkadaşlarına veya iş sahiplerine …

Amirlerine, Maiyetindekilere ve İş Sahiplerine “Fiili Tecavüz”de Bulunmak (657 S. DMK m. 125/E-F) İncele »

Memurluk Sıfatı ile Bağdaşmayacak Nitelik ve Derecede Yüz Kızartıcı ve Utanç Verici Hareketlerde Bulunma Suçu (DMK m. 125/E-G)

PDF FORMATINDA OKUYUN: Memurluk Sıfatı ile Bağdaşmayacak Nitelik ve Derecede Yüz Kızartıcı ve Utanç Verici Hareketlerde Bulunma Suçu (DMK m. 125/E-G) A.  GENEL OLARAK 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu (DMK) m. 6/1’e göre, memurlar, Anayasa ve kanunlara sadakatle bağlı kalmak; m. 7/2’ye göre, her durumda devletin menfaatlerini korumak; m. 8/1’e göre, resmi sıfatlarının gerektirdiği itibar …

Memurluk Sıfatı ile Bağdaşmayacak Nitelik ve Derecede Yüz Kızartıcı ve Utanç Verici Hareketlerde Bulunma Suçu (DMK m. 125/E-G) İncele »

Özürsüz Olarak Bir Yılda Toplam “20 Gün” Göreve Gelmemek (657 s. DMK m. 125/E-d)

A. GENEL OLARAK Kamu hizmeti, mücbir sebep ve kanunun öngördüğü haller dışında niteliği itibariyle “süreklilik” (devamlılık) gerektirir (Demirkol-Akbulut, ’13, 1330). İzlerine AY m. 128’de rastladığımız hizmetlerde süreklilik, memurun görevini tam ve aksatmadan yerine getirmesine bağlıdır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu (DMK) m. 11/1’e göre, memurlar kanun ve diğer mevzuatta belirtilen esaslara uymak ve görevlerini yerine …

Özürsüz Olarak Bir Yılda Toplam “20 Gün” Göreve Gelmemek (657 s. DMK m. 125/E-d) İncele »

Hükümlü ve Tutukluların Cinselliğinin ve Gebeliğinin Sonlandırılması

Share on twitter Share on linkedin PDF OLARAK OKUYUN: Hükümlü ve Tutukluların Cinselliğinin ve Gebeliğinin Sonlandırılması I.- CİNSELLİĞİN SONLANDIRILMASI Kimi hükümlü ve tutukluların (h/t) “cinselliğin sonlandırılması” talebinde bulundukları görülmektedir. Kastrasyon, kişilerin cinsel faaliyette bulunma ve üreme kabiliyetini geri dönüşü olmayacak şekilde cerrahi ya da kimyasal yolla tamamen sonlandıran veya geçici olarak donduran bir müdahaledir (Yenidünya-Yaşar, …

Hükümlü ve Tutukluların Cinselliğinin ve Gebeliğinin Sonlandırılması İncele »

error: Korumalı İçerik
Scroll to Top