Cetin Arslan Logo Final Kurumsal

Covid İzninde Bulunan Hükümlüler Hakkındaki Yasanın Değerlendirilmesi

Prof. Dr. Çetin ARSLAN C. Savcısı Murat KAYANÇİÇEK COVİD-19 İZNİNDE, KAPALI İNFAZ KURUMLARINDA VE 5275 S. KANUN GEÇİCİ M. 9/6 KAPSAMINDA AÇIK İNFAZ KURUMLARINDA BULUNAN HÜKÜMLÜLERİN 14.7.2023 T. VE 7456 S. KANUNLA 5275 S. KANUN’A EKLENEN GEÇİCİ M. 10 HÜKMÜ KARŞISINDA 31.7.2023 SONRASI HUKUKİ DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ § [1] 14.7.2023 T. VE 7456 S. KANUNLA 5275 S. …

Covid İzninde Bulunan Hükümlüler Hakkındaki Yasanın Değerlendirilmesi İncele »

Karayollarında Hız Sınırı Uygulamasının Düşündürdükleri (Bir “Makul Hız Sınırı” Savunusu)

Kamyon , otobüs , otomobil , motosiklet gibi motorlu araçların kullanımı esnasında karayollarında azami hız sınırı uygulamasının mevcudiyeti öncelikle can ve sonrasındaysa mal güvenliği açısından bir gereklilik olup düzenli ve güvenli trafik akışının sağlanması bakımından önemlidir. Böylelikle hız sınırı olan yerlerde motorlu araç kullanan sürücüler bir idari yaptırım olarak idari para cezasıyla karşılaşma ihtimalini gözeterek trafik …

Karayollarında Hız Sınırı Uygulamasının Düşündürdükleri (Bir “Makul Hız Sınırı” Savunusu) İncele »

7406 Sayılı “TCK ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu”un Tıp Hukuku Bakımından Değerlendirilmesi

Prof. Dr. Çetin ARSLAN Doç. Dr. Burcu G. ÖZCAN BÜYÜKTANIR Av. İlayda KANDUR Çalışmamızda, 12.05.2022 tarih ve 7406 sayılı “Türk Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” incelenecektir.  Kanunda öngörülen ceza ve özel hukuk sorumluluğuna ilişkin yeni sistem çeşitli yönleriyle irdelenecek, olası sorunlar çözüm önerileriyle birlikte ortaya konulacaktır. Kanunun 14 ve 15. maddelerinde …

7406 Sayılı “TCK ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu”un Tıp Hukuku Bakımından Değerlendirilmesi İncele »

DİSİPLİN SUÇLARINDA “TEKERRÜR” (657 s. DMK m. 125/2)

 A. KAVRAM VE YASAL ÇERÇEVE Arapça “kerr” kökünden türetilen “tekerrür” (récidive) sözcüğünün dilimizdeki anlamı tekrarlanma, yinelenmedir (www.tdk.gv.tr). Disiplin hukukunda tekerrür, cezalandırılan bir fiil veya halin belli aralıklarla işlendiği durumlarda, cezanın arttırılarak bir derece ağır ceza olarak uygulanması anlamına gelmektedir (D. 12. D, 22.3.’21, ’21/1884, ’21/1534). Tekerrür durumuna düşen kimseye ise “mükerrir” (récidiviste) adı verilmektedir (Dönmezer-Erman, …

DİSİPLİN SUÇLARINDA “TEKERRÜR” (657 s. DMK m. 125/2) İncele »

Disiplin Soruşturmasında Savunma Hakkı (657 S. DMK M. 129, 130; DMDY M. 30; ABDY M. 28)

A. Savunma Hakkının Genel Çerçevesi Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi (AKBK) R (77) 31 s. Tavsiye Kararı (TK) m. 1, R (91) 1 s. TK m. 6/1-iv ve R (07) 7 s. TK m. 8’e göre, haklarını, özgürlüklerini ya da yararlarını zedeler nitelikteki her idari işleme karşı ilgililerin, vakıalar ve deliller ileri sürme ve gerektiğinde ispat …

Disiplin Soruşturmasında Savunma Hakkı (657 S. DMK M. 129, 130; DMDY M. 30; ABDY M. 28) İncele »

Hükümlü ve Tutuklular Yönünden Cinsiyet Değişikliği

PDF OLARAK OKUYUN: Hükümlü ve Tutuklular Yönünden Cinsiyet Değişikliği  Ülkemizde ilk olarak ses sanatçısı Bülent Ersoy ile gündeme gelen “cinsiyet değiştirme”, transseksüellerle hermafroditlere uygulanan ve kişinin bazı organlarından mahrum olmasıyla sonuçlanan plastik cerrahi müdahaledir (Sert Canpolat, ’15, 259). Kişinin gerçekte olması gereken cinsiyete ve buna uygun bedene sahip olma isteği, kendi varlığını özgür iradesiyle belirleme …

Hükümlü ve Tutuklular Yönünden Cinsiyet Değişikliği İncele »

Hükümlü ve Tutukluları Besleme Kılavuzu (İK m. 72)

Share on twitter Share on linkedin PDF FORMATINDA OKUYUN: Hükümlü ve Tutukluları Besleme Kılavuzu (İK m. 72) A. GENEL HÜKÜMLÜ VE TUTUKLU POPÜLASYONU İÇİN BESLENME VE İAŞE STANDARTLARI Kavram ve Yasal Düzenleme “Beslenme”, sadece besinlerin tüketilmesinden ibaret bir eylem değildir. Beslenme, sağlığın korunması ve sürdürülebilirliği için temel etmenlerdendir. Yeterli ve dengeli beslenme; bireyin “miktarda yeterlilik”, …

Hükümlü ve Tutukluları Besleme Kılavuzu (İK m. 72) İncele »

Açlık Grevi – Hükümlü ve Tutuklunun Verilen Yiyecek ve İçecekleri Reddetmesi (İK m. 82)

Share on twitter Share on linkedin PDF FORMATINDA OKUYUN: Açlık Grevi (Hükümlü ve Tutuklunun Verilen Besinleri Reddetmesi) (İK m. 82) “AÇLIK GREVİ” (HÜKÜMLÜ VE TUTUKLUNUN VERİLEN  YİYECEK VE İÇECEKLERİ REDDETMESİ (İK m. 82) A. KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE YASAL DÜZENLEME H/t’lerin beslenme hakkına hakim ilkeler İK m. 72’de ortaya konulmuştur. İK m. 82/1’de hükümlünün ve m. …

Açlık Grevi – Hükümlü ve Tutuklunun Verilen Yiyecek ve İçecekleri Reddetmesi (İK m. 82) İncele »

error: Korumalı İçerik
Scroll to Top