Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi


Konkordato ve Yeniden Yapılandırma Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu I

Konkordato uyuşmazlıklarına bakmakla görevli Yargıtay 23. Hukuk Dairesi ile Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 23. Hukuk Dairesi başkan üyeleri ve konuyla ilgili çalışmaları bulunan akademisyenlerin katılımıyla 04 Mayıs 2018’de Hukuk Fakültesi Beytepe Kampüsündeki Hukuk Fakültesinde “Uluslararası Konkordato-Yeniden Yapılandırma Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu-I” gerçekleştirilmiş olup, sempozyum kitabı yayınlanacaktır.

Sempozyumda tarafımdan  “Konkordato Tasdiki Sürecindeki Hileli  Davranışların Ceza Hukuku Açısından Değerlendirilmesi”  başlıklı bir sunum yapılmıştır.

error: Korumalı İçerik
Scroll to Top