Property Intellectual Property Protection Concept Hands Laptop Scaled

PDF FORMATINDA OKUYUN: Kişisel Veriler Hangileridir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) 3. maddesinin gerekçesine baktığımız zaman, “Kişisel Veri”den nelerin anlaşılması gerektiği tek tek sayılmıştır. Bu bağlamda, “Kişisel Veri”, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi (fiziki bilgiler, ailevi bilgiler, kültürel bilgiler, dini bilgiler, mezhepsel bilgiler, sosyal ve ekonomik bilgiler vs.) ifade etmektedir. Örneğin, bir sağlık kuruluşunda bulunan hastalık ve tedavi bilgileriniz, sosyal medyada paylaştığınız bir fotoğrafınız, cep telefonu numaranız, kimlik bilgileriniz, yaşınız, cinsiyetiniz, boyunuz, kilonuz, ikamet adresiniz gibi hususlar kişisel verileriniz olarak tanımlanabilir.

Kişisel Verileri Korunmasını İsteme Hakkı Nedir?

Kişisel verilerin korunmasını isteme hakkı Anayasa’nın 20. maddesinin 3. fıkrasında güvence altına alınmıştır. İlgili hükme göre, “Herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bu hak; kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar. Kişisel veriler, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilir. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin esas ve usuller kanunla düzenlenir”. Bu düzenlemeye göre, bu hak, kişinin kişisel verileri hakkında bilgi edinmesini, düzeltme istemesini, silinme talep etmesini, hangi amaçla kullanıldığını öğrenmesini kapsamaktadır. Kişisel veriler, verileri işlenen kişinin verdiği açık rızayla işlenebilir. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin detayla KVKK’de düzenlenmektedir.

Kişisel Verilerin Korunmasına Aykırı Davranılması

Kişisel verileri işlenen kişinin bu verilerinin hukuka uygun olarak elde edilmesi, depolanması, aktarılması, silinmesi gereklidir. Buna aykırı davranılması durumunda, kişisel verileri işleyen veri işleyenler yahut veri sorumluları KVKK kapsamında sorumlu olur. Buna ek olarak, bu şekilde hukuka aykırı davranan kişilerin hukuksal sorumluluğu da gündeme gelebilir. Ayrıca, kişisel verilerin korunması konusunda suç oluşturan bir fiil meydana geldiyse, bu fiile sebebiyet verenler 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun m. 134 ve devamında düzenlenen hükümlerine göre çeşitli miktarlarda hapis cezasıyla karşılaşacaktır.

error: Korumalı İçerik
Scroll to Top