Untitled Design 9 E1652355544175

PDF OLARAK OKUYUN: Kira Artış Oranları

KİRA ARTIŞ ORANLARI

 1. GENEL KURAL

Türk Borçlar Kanunu’nun 344. Maddesine göre; tarafların yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmaları, bir önceki kira yılında tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre değişim oranını geçmemek koşuluyla geçerlidir. Bu kural, bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde de uygulanır. Taraflarca bu konuda bir anlaşma yapılmamışsa, kira bedeli, bir önceki kira yılının tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre değişim oranını geçmemek koşuluyla hâkim tarafından, kiralananın durumu göz önüne alınarak hakkaniyete göre belirlenir.

2.YENİ DÜZENLEME

Artan enflasyon sebebiyle kira bedellerinde yüksek oranlarda artış meydana gelmiş ve bu durum kiracıları ekonomik anlamda zor bir duruma sokmuştur.

Bu nedenle konut kiraları bakımından 1 Temmuz 2023’e kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde bir önceki kira yılının yüzde 25’ini geçmemek koşuluyla yapılacak artışların geçerli olduğuna dair bir geçici hükmün Türk Borçlar Kanunu’na eklenmesine karar verilmiştir. Böylelikle konut kiralarında bir yıl süreyle bir önceki yılın kira bedelinin yüzde 25’ini geçmeyecek şekilde artış yapılabilecektir. Bunun üzerinde yapılacak artışlar geçerli olmayacaktır.

3. DEĞERLENDİRMELERİMİZ

Artan enflasyon sonucunda kiracıları korumaya yönelik getirilen bu düzenleme kiraya verenler açısından sözleşme özgürlüğüne kısıtlama getirmektedir. Bu düzenleme bir yandan kiracıları korurken diğer yandan kiraya verenlerin gelirini azaltmaktadır. Geçimini tamamen kira gelirlerinden sağlayan bir kişiyi düşünürsek, bu düzenleme ile kiraya verenlerin geliri enflasyon karşısında erimiş olacaktır.

Kiracılar açısından düşündüğümüz zaman ise TÜFE oranına göre yapılan artış sonucu fahiş kira bedeli ödemek zorunda kalınmaktaydı.

Sonuç olarak konut kiraları bakımından 1 Temmuz 2023’e kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde bir önceki kira yılının yüzde 25’ini geçmemek koşuluyla yapılacak artışların geçerli olduğuna dair getirilen geçici hüküm bir yandan kiracıları korurken diğer yandan da kiraya verenlerin aleyhine bir durum yaratmaktadır.

Stj. Av. Ayça ÇAMCI

 

    

error: Korumalı İçerik
Scroll to Top