Close Up Calculator Business Working Desk Dark Background Scaled

PDF FORMATINDA OKUYUN: Kira Artış Oranları

Kiracılar ve ev sahipleri (kiraya verenler) bakımından kira artışı önem taşımaktadır. Özellikle günümüzde kiraların artmasına bağlı olarak bu konu daha önemli hale gelmiştir. Kira artış oranlarını birçok özellik belirlemektedir. Ancak ne olursa olsun bu artışın mevzuata uygun olması gerekmektedir. Mevzuata ve devletin belirlediği sınırlara uygun kira artışı yapmak hem kiracıların hem de ev sahiplerinin yükümlülüğündedir. Bu sınırlara uyulmaksızın yapılan kira artışlarında taraflar hak talebinde bulunabilmektedir.

Kira Artışı (Zammı) Neye Göre Yapılır?

Kira artışını (zammını) etkileyen birçok husus vardır. Kiraya verilen mülkler bakımından kira artışları yılda bir kez yapılmaktadır. Kiralara yapılan artış oranı bir önceki yılın kira miktarına ve son on iki ayın tüketici fiyat endeksine (TÜFE) göre belirlenmektedir. Kiraya verilen mülkün kira bedeline ev sahibince TÜFE oranından daha yüksek bir zaman uygulanamamaktadır. Buna ek olarak, kira artış oranları 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 344. maddesine göre yapılmalıdır. 344. maddenin 1. ve 2. fıkrası şöyledir: “Tarafların yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmaları, bir önceki kira yılında tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre değişim oranını geçmemek koşuluyla geçerlidir. Bu kural, bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde de uygulanır. Taraflarca bu konuda bir anlaşma yapılmamışsa, kira bedeli, bir önceki kira yılının tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre değişim oranını geçmemek koşuluyla hâkim tarafından, kiralananın durumu göz önüne alınarak hakkaniyete göre belirlenir”.

Kira Artışı Nasıl Hesaplanır?

TÜFE oranları kira artışlarında belirlenen artış oranlarında taban bedelin belirlenmesinde kullanılmaktadır. Kira artışlarının hesaplanmasında diğer hesaplama yöntemiyse halihazırda ödenen kira miktarının Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından belirlenen artış oranıyla çarpılması ve yüze bölünerek uygulanacak artış oranının bulunmasıdır. Bu hesaplama yöntemleri dışında, internet üzerinden ulaşılabilecek çeşitli uygulamalarla hesaplama mümkündür. Bununla birlikte, şayet kiracı ile ev sahibi arasında kira artış oranından kaynaklanan bir uyuşmazlık varsa hukuki danışmanlık hizmetinden yararlanmak önerilmektedir.

error: Korumalı İçerik
Scroll to Top