592676346 400 Wm
1. Kamu İhake Hukuku Kongresinde sunulan tebliğlerin ses çözümlerinden ve ilgili makalelerden oluşmaktadır.
Konu Başlıkları
N1. Kamu İhale Kurulu Kararlarının Hukuksal Niteliği ve Yargısal Denetimi, Prof. Dr. Zehreddin ASLAN
N1 Yürütmenin Durdurulması Kararı ve Uygulamada Karşılaşılan Bazı Sorunlar, Prof. Dr. Oğuz SANCAKDAR
N1 Kamu İhale Sözleşmelerinin Mahkeme Kararlarının Uygulanması Amacıyla Feshi, Prof. Dr. Halil KALABALIK
N1 Kamu İhale Uygulamalarında Almanya Örneği, Av. Murat R. ÖZSUNAY
N1 İhale Şartlarını ve Fiyatını Etkilemek Amacıyla Yapılan Açık veya Gizli Anlaşmalardan Kaynaklanan Ceza Sorumluluğu, Prof. Dr. Fatih Selami MAHMUTOĞLU
N1 İhaleye Fesat Karıştırma Suçu ve Son Değişiklikler, Prof. Dr. Çetin ARSLAN
N1 Değerlendirme Dışında Bırakılan İhale Tekliflerine Yönelik Tazminat Davaları Üzerine Gözlemler, Doç. Dr. Sedat ÇAL
N1 Kamu İhalelerinden Yasaklama Kararları ve Bu Kararlara Karışı Başvuru Yolları, Doç. Dr. Müslüm AKINCI
N1 Mal Alımı, Hizmet Alımı, Yapım İşleri ve Danışmanlık Hizmet Alımı İhalelerinde Güncel Sorunlar, Av. Volkan SIRABAŞI
 
error: Korumalı İçerik
Scroll to Top