Hands Were Tied With Rope Violence Terrified Human Rights Day Concept

TCK md.201/b


“İnsan Ticareti suçu”

Dünyada hızla değişen ve gelişen siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkilerin, birçok alana olumlu etkileri olmakla birlikte, hukuk, siyaset ve güvenlikle ilgili yapıları olumsuz yönde, derinden etkilemiştir.

Bu durum, küçük veya büyük ayrımı yapılmaksızın, ülkeleri birbirlerine daha da bağımlı hale getirmiştir. Zira, özellikle örgütlü şekilde oluşan ve gelişen yolsuzluk, ateşli silâh ve uyuşturucu madde ticareti ile “göçmen kaçakçılığı” ve “insan ticareti”, sadece bir veya birkaç ülkenin sınırlarını değil, neredeyse tüm dünyayı faaliyet alanı içine alan bir olguya dönüşmüştür.

Gerçekten, söz konusu suçların, genellikle örgütlü ve profesyonel kişiler tarafından işlenmesi, ulusal bazda alınan önlemlerin etkisiz ve yetersiz kalması gerçeğini ortaya çıkarmış ve bunun sonucunda, bölgesel ve uluslararası işbirliği yapılması ve geliştirilmesi gerekmiştir.

Asya, Ortadoğu ve Avrupa kavşağında bulunan Ülkemiz, Doğudan Batıya yönelen ve bir insanlık trajedisi görünümünde olan “insan ticareti” ile göçmen kaçakçılığı suçlarında, bir transit ülkesi olarak, sık sık bu sorunla karşılaşmaktadır.2 Gerçekten birçok insan/göçmen, genellikle suç örgütleri tarafından yapılan planlamalarla, Türkiye’ye ya sahte belgelerle ya da seyahat belgeleri olmaksızın girmekte, ucuz iş gücü ve sömürü materyali olmaları nedeniyle yoğun ilgi gördükleri Batı Avrupa ülkelerine, ABD ve Kanada’ya bir şekilde ulaşmaya çalışmaktadır. Bu zavallı insanlar, herhangi bir ülkede çok düşük bir ücretle de olsa iş bulma ümidiyle gelmekte ve bu nedenle her türlü sömürüye açık hale gelmektedirler.

error: Korumalı İçerik
Scroll to Top