Man Giving Bribe Money Brown Envelope Another Businessman

İhale ve yolsuzluk kavramlarının, yapışık ikiz misali, hemen her gün birlikte anılır hale geldiğine tanık olmaktayız.


Bu sonucu, yolsuzluğun en yoğun ve kronik şekilde yaşandığı alanların başında, kamu ihalelerinin yer almasının doğurduğunu söyleyebiliriz.

Kamu ihalelerindeki yolsuzluk eşitlik, adalet ve hakkaniyet gibi değerlere itibar etmenin anlamsız olduğu inancını yaygınlaştırarak politik ve sosyal yozlaşmayı tetiklemekte, devlete duyulan güvenin sarsılmasına neden olmakta ve piyasa ekonomisinin işlerliğini sağlayan en önemli araç olarak rekabet ortamının bozulmasını beraberinde getirmektedir. Bu da, mal ve hizmet alımlarının kamuya olan yükünün artarak, akılcı ve verimli kamu idaresi sağlanamamasına, hedeflerden sapılmasına ve bütün bunların bir sonucu olarak ekonomik çöküntüye neden olmaktadır.

Bu sebeple doğru bir suç ve ceza politikası, söz konusu olumsuzluğu engelleyici bir kurum olarak karşımıza çıkmaktadır. İşte bu çalışmamızda, ihale yolsuzlukları ile mücadelede en etkili araçların başında gelen İhaleye Fesat Karıştırma Suçu TCK md.235 incelenmiştir.

error: Korumalı İçerik
Scroll to Top