Konkordato Hukuku Sempozyumu I

Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Konkordato ve Yeniden Yapılandırma Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu I