Businessman Shaking Hands Giving Dollar Bills Corruption Bribery Business Manager Deal Contract

Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçu


“Edimin ifasına fesat karıştırma suçu (TCK md. 236)”, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun yürürlüğe girmesinden sonra yoğun bir uygulama alanı bulmuştur. Ancak özellikle multidisipliner niteliğinden kaynaklanan karmaşık yapısı ile Yargıtay’ın konuya ilişkin yol gösterici olabilecek yeterli içtihadının ortaya çıkmaması sonucunda, uygulamada hâlen istikrar kazanamamıştır. Bunun yanında konuyla ilgili olarak doktrinde yeterli çalışma da yapılmamıştır. Anılan eksikliklerin giderilmesine kısmen de olsa katkı sağlamak amacıyla hazırlanan makalemizde, suçun yapısal unsurları incelenmiş; bu kapsamda “hile”, “fesat”, “edim” gibi kilit kavramlar detaylı şekilde irdelenmiştir. Ayrıca suç tanımında tespit edilen bazı eksiklik ve çelişkilere değinilmiş ve çözümüne yönelik önerilerde bulunulmuştur. Son olarak suçun özel görünüş şekilleri, yaptırımı ve ceza muhakemesi sürecinde gösterdiği bazı özellikleri incelenmiştir.

error: Korumalı İçerik
Scroll to Top