Cezadan Mahsup Doc Dr Cetin Arsl 5365 1

Türk Ceza Hukukunda ilk kez bir plân dâhilinde ortaya konulan çalışma, hazırlanırken konuya ilişkin hemen tüm kaynaklar incelenmiş, doktrindeki görüş ve değerlendirmeler irdeleniş olup okuyucunun bu konu hakkında tüm sorularını bulabilecekleri bir kaynak haline getirilmiştir.

Konu Başlıkları
N1Mahsubun Kavramsal Çerçevesi
N1Koşulları ve Uygulanma Usulü
N1Yurt Dışında İşlenen Uyuşturucu Suçları ile Diğer Suçlarda Mahsup
N1İnfaz Aşamasında Mahsup
error: Korumalı İçerik
Scroll to Top