Close Up Scales Justice

Ceza Muhakemesinde İletişimin Denetlenmesi Yoluyla Elde Edilen Delillerin Disiplin Hukukundaki Durumu Üzerine Bir Değerlendirme

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Kültür Üniversitesi, Giessen Üniversitesi ve İstanbul Barosu İşbirliği ile Düzenlenen 4. Yılında Yeni Ceza Adalet Sistemi Özel Hayatın Korunması Uygulamada Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Yolları İsimli Uluslararası Konferansta (30.05.09–02.06.09) Yapılan Sunum, İstanbul 2009. [Fasikül Aylık Hukuk Dergisi (CAHAMER), Yıl 2, Sa. 3 (Özel Sayı), Seçkin Yayınevi, Ankara 2010, s. 20-30’de yayınlanmıştır].

Makaleyi okumak için tıklayınız

error: Korumalı İçerik
Scroll to Top