Boat With Migrants Fleeing War

Ceza Hukuku Boyutuyla Göçmen Kaçakçılığı Suçu


Kaçakçılar, kişilerin çaresizliğinden yararlanmak suretiyle onları bir taraftan ekonomik açıdan acımazca sömürürken, diğer taraftan yaşam haklarını, vücut bütünlüklerini ihlal etmekte ve onurlarını zedelemektedir.

İnsanlık tarihinin hemen her döneminde şu veya bu şekilde ortaya çıkmış olan göç olgusu, iletişim ve ulaşım olanaklarının artmasıyla günümüzde giderek yoğunlaşan ve çeşitlenen karakteriyle neredeyse bütün dünyayı etkileyen bir olgu halini almıştır.

Haritadaki yeri ne olursa olsun hemen her ülkeyi etkileyen bu sorun;

Asya, Avrupa ve Afrika’nın kesiştiği bir noktada yer alan istisnai coğrafi konumu itibariyle Türkiye için daha da hayatı bir önemi haizdir.

Zira Türkiye; söz konusu pozisyonu nedeniyle az gelişmiş ve/veya gelişmekte olan ülkelerden gelişmiş batı ülkelerine gitmek isteyen düzensiz göçmenler için fiili bir köprü işlevine sahiptir. Diğer taraftan nispeten gelişen ekonomisi ve siyasi istikrarı nedeniyle transit ülke niteliği giderek hedef ülke haline de gelmektedir. Ülkemiz, ortaya çıkan bu kompozisyondan kaynaklanan sorunla çözrnek için bir taraftan mevzuatını sürekli bir şekilde güncel diğer taraftan teknik ve idari kapasitesini yenileyerek geliştirmeye çalışmaktadır.Multeci

Bu suçta mağdurunun rızasının varlığı, yani faille anlaşmış olması fiili hukuka uygun hale getirmediğinden suçun oluşumuna bir etkisi yoktur.
Ancak söz konusu rızanın olmaması bu suçun oluşumunu engelleyecek, yerine göre insan ticareti, yaralama, özgürlükten yoksun bırakma gibi suçlara vücut verebilecektir

6008 sayılı Kanun’un 6 . maddesi ile yapılan değişiklikle;

“suçun mağdurların yaşamı bakımından bir tehlike oluşturması” veya “onur kırıcı bir muameleye maruz bırakılarak işlenmesi” halinde verilecek cezalar yarısından üçte ikisine kadar artırılacağı hüküm altına alınmıştır

error: Korumalı İçerik
Scroll to Top