Borçlar Hukuku ve Tazminat Hukuku

Borçlar Hukuku, kişiler arasındaki özel borç ilişkilerini düzenleyen bir hukuk dalıdır. Borçlar Hukukuna ilişkin genel ve özel hükümler, 6098 sayılı Borçlar Kanununda düzenlenmiştir. 

Tazminat Hukuku ise, kişilere verilen maddi ve/veya manevi zararlarının tazmininin usul ve hükümlerini düzenleyen ve Borçlar Hukukunun sıkı ilişki içerisinde olduğu bir hukuk dalıdır. 

Oldukça geniş bir alana sahip ve diğer hukuk dallarıyla da ilişki içerisinde olan gerek Borçlar Hukuku gerekse Tazminat Hukukuna  dair uyuşmazlıkların çözümlenmesi teferruatlı ihtisas bilgisini ve kapsamlı bir çalışmayı gerektirmektedir. Çetin Arslan Hukuk ve Danışmanlık olarak müvekkillerimize özenli bir şekilde, alanında uzman çözüm ortakları ve danışmanlarımız ile en doğru ve güvenilir danışmanlık ve avukatlık hizmetini sağlamayı hedeflemekteyiz.

Borçlar ve Tazminat Hukuku Alanlarındaki Danışmanlık ve Avukatlık Hizmetlerimiz

  • Sebepsiz Zenginleşme Davaları
  • Taşınır Satış Sözleşmesinden Kaynaklanan Davalar
  • Taşınmaz Satış Sözleşmesinden Kaynaklanan Davalar
  • Mal Değişim/Trampa Sözleşmesinden Kaynaklanan Davalar
  • Arsa Payı Karşılığı Satış  Sözleşmesinden Kaynaklanan Davalar
  • Bağışlama Sözleşmesinden Kaynaklanan Davalar
  • Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Davalar
  • Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Davalar
  • Ödünç Sözleşmelerinden Kaynaklanan Davalar
  • Hizmet Sözleşmelerinden Kaynaklanan Davalar
  • Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Davalar
  • Vekâlet Sözleşmesinden Kaynaklanan Davalar
  • Saklama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Davalar
  • Kefalet Sözleşmesinden Kaynaklanan Davalar
  • Ömür Boyu Gelir Sözleşmesinden Kaynaklanan Davalar
  • Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinden Kaynaklanan Davalar
  • Adi Ortaklık Sözleşmesinden Kaynaklanan Davalar
  • Vekâletsiz İş Görme Davaları
  • Franchise Sözleşmesinden Kaynaklanan Davalar
  • Faktoring Sözleşmesinden Kaynaklanan Davalar
  • Lisans Sözleşmesinden Kaynaklanan Davalar
  • Sulh Sözleşmesinden Kaynaklanan Davalar
  • Satış İçin Bırakma Sözleşmesinden Kaynaklanan Davalar
  • Tek Satıcılık Sözleşmesinden  Kaynaklanan Davalar
  • Haksız Fiilden Kaynaklanan Davalar

Tazminat Davaları 

 • İnsana Verilen Zarardan Doğan Manevi Tazminat Hukuku
  • Cismani Zarar ve Ölüm Olaylarında Manevi Tazminat
  • Kişilik Haklarına Saldırıdan Doğan Tazminat
  • Basın Yoluyla Kişilik Haklarına Yapılan Saldırıdan Doğan Tazminat
  • Basın Açıklamalarından hukuksal Korunma
  • Şikayet ve İhbar Yoluyla Kişilik Haklarına Saldırıdan Doğan Manevi Tazminat
  • Yargı Kararlarının Yerine Getirilmemesinden Doğan Manevi Tazminat
  • Fikir ve Sanat Eserleri Üzerindeki Haklara Saldırıdan Doğan Manevi Tazminat
  • Boşanma Doğan Manevi Tazminat
  • Nişanın Bozulmasından Doğan Manevi Tazminat
 • İnsana Verilen Zarardan Doğan Maddi Tazminat Hukuku
  • Bedensel Zarar
  • Ölüm
  • Geçici İş Göremezlik
  • Sürekli İş Göremezlik
  • Destekten Yoksun Kalma Tazminatı
 • Sebep Sorumluluğundan Doğan Tazminatlar
  • İş Sahibinin Sorumluluğu
  • Bina ve İnşa Eseri Malikinin Sorumluluğu
  • Ev Başkanının Sorumluluğu 
  • Motorlu Taşıt İşletenin Sorumluluğu
  • İş Kazasından Doğan Tazminatlar
  • Eksik/Hatalı Tıbbi Müdahaleden (Malpraktis) Kaynaklanan Tazminatlar
  • Rücu Tazminatı 
  • Kısmi Alacak Davası
  • Belirsiz Alacak Davası 
  • Islah
  • İdarenin Sorumluluğundan Doğan Tazminatlar
  • Kanun Dışı Yakalama ve Tutuklamadan Doğan Tazminatlar
  •  
  •  

 

error: Korumalı İçerik
Scroll to Top