Ceza Hukuku

Unutulma Hakkı

PDF OLARAK OKUYUN: Unutulma Hakkı I. GENEL OLARAK Unutulma hakkı 31.07.2020 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan 7253 sayılı kanun ile bilinir hale gelmiş olmasına rağmen unutulma hakkı kavramı bu kanundan önce de hukuk sistemimizde bulunmaktadır. Unutulma hakkı literatürde ve yargı kararlarında bireyin geçmişte hukuka uygun olarak yayılmış ve doğru nitelikteki bilgilerinin zamanın geçmesine bağlı olarak …

Unutulma Hakkı İncele »

Brass Scales Justice Close Up View

Şikâyet

Share on twitter Share on linkedin PDF OLARAK OKUYUN: Şikâyet I. GENEL BİLGİLER Türk Hukuk düzeninde kural olarak suçların soruşturulması ve kovuşturulması re’sen gerçekleştirilmektedir. Ancak kanun koyucu bazı suçların mahiyeti gereği soruşturma ve kovuşturulmasını şikâyete tabi kılmıştır. Bu tabi kılış ise şikâyeti muhakeme şartı haline getirmiştir. Muhakeme şartı haline gelen şikâyet müessesesi ilgili kamu makamlarına …

Şikâyet İncele »

1 4 1200X675 1

Mobbing (Psikolojik Taciz) Nedir?

Share on twitter Share on linkedin PDF OLARAK OKUYUN: Mobbing (Psikolojik Taciz) Nedir? Mobbing kavramının, Türkçe’de yer alan bezdirme, yıldırma, işyerinde psikolojik taciz gibi karşılıkları düşünüldüğü takdirde daha anlaşılabilir bir mahiyet teşkil ettiği görülmektedir. Türk Dil Kurumu mobbing kavramının karşılığı olarak bezdiri kelimesini kullanmaktadır. TDK’nın sözlüğünde “bezdiri”; işyerlerinde, okullarda vb. topluluklar içinde belirli bir kişiyi …

Mobbing (Psikolojik Taciz) Nedir? İncele »

Justice 4592723 1920

Nama İfa Davası Hakkında Genel Bilgiler

Share on twitter Share on linkedin PDF OLARAK OKUYUN: Nama İfa Davası Hakkında Genel Bilgiler I. NAMA İFAYA İZİN Bu blog yazımızda ülkemizde özellikle arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri ve konut projelerinden kaynaklanan hukuki uyuşmazlıklar kapsamında kullanılan bir kurum olan nama ifaya izin kavramı, hukuki dayanağı ve uygulanma usulü incelenecektir Türk Borçlar Kanunu’nun (TBK) 113/1. …

Nama İfa Davası Hakkında Genel Bilgiler İncele »

Close Up Scales Justice

Yatırım Tahkimi

Share on twitter Share on linkedin Giriş Yabancı yatırımcının Türkiye’de fiziken bulunmak suretiyle gerçekleştirdiği yatırım doğrudan yatırım olarak adlandırılmaktadır. Yatırım yapılan sermayenin büyüklüğü sebebiyle doğrudan yatırımlarda risk faktörü oldukça fazladır. Genellikle yol, altyapı çalışmaları, nükleer santral veya güneş enerjisi santrali yapımı şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Dolaylı yatırım (portfolio investment/portföy yatırımı) ise yatırımcının ülkede fiziki varlığı bulunmasa …

Yatırım Tahkimi İncele »

Business Man Analysing Market Report With Business Analytics Dashboard Virtual Screen

Emisyon Primli Pay İhracı

Share on twitter Share on linkedin I. Giriş Şirketlerin esas önceliği; kâr ençoklaşmasını sağlamak, faaliyetlerini devam ettirirken mali durumlarını güçlendirmek olduğu için çeşitli finansman sağlama yöntemlerine başvurmaktadırlar. Kimi zaman genişleyen iş hacmi kimi zaman ise hukuki çeşitli sebeplerden dolayı, sermaye artırımı yöntemi ile finansman sağlamak günümüzde anonim şirketler özelinde en çok tercih edilen yöntemlerden biridir. İşbu …

Emisyon Primli Pay İhracı İncele »

Cyber Security Digital Data Protection Concept Scaled

Blockchain (Blok Zinciri) Teknolojisi ve Hukuk

Share on twitter Share on linkedin I.- Genel Olarak Blockchain (Blok Zinciri) Değişen dünya ve gelişen teknoloji ile beraber adını sıklıkla duymaya başladığımız blockchain teknolojisinin temeli esasında daha eski yıllara dayanmaktadır. Ekim 2008’de Satoshi Nakatomo adında bir kişi (veya grup), kripto hayranları için olan bir internet sitesinde 9 sayfalık “Bitcoin” adında makale yayımladı. Bu makale …

Blockchain (Blok Zinciri) Teknolojisi ve Hukuk İncele »

Boat With Migrants Fleeing War

Göçmen Kaçakçılığı Suçu

PDF Formatında Okuyun: Göçmen Kaçakçılığı Suçu Göçmen kaçakçılığı (smuggling of migrants) suçu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun Uluslararası Suçlar adlı birinci kısmının Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti adlı ikinci bölümünde düzenlenmiştir. Her ne kadar göçmen kaçakçılığı suçu uluslararası bir nitelik gösterse ve Yüce Kanunkoyucu tarafından 5237 sayılı TCK’da uluslararası suçlar başlığı altında düzenlenmiş bulunsa da …

Göçmen Kaçakçılığı Suçu İncele »

Close Up Calculator Business Working Desk Dark Background Scaled

Kira Artış Oranları

PDF FORMATINDA OKUYUN: Kira Artış Oranları Kiracılar ve ev sahipleri (kiraya verenler) bakımından kira artışı önem taşımaktadır. Özellikle günümüzde kiraların artmasına bağlı olarak bu konu daha önemli hale gelmiştir. Kira artış oranlarını birçok özellik belirlemektedir. Ancak ne olursa olsun bu artışın mevzuata uygun olması gerekmektedir. Mevzuata ve devletin belirlediği sınırlara uygun kira artışı yapmak hem …

Kira Artış Oranları İncele »

Property Intellectual Property Protection Concept Hands Laptop Scaled

Kişisel Veriler Hangileridir?

PDF FORMATINDA OKUYUN: Kişisel Veriler Hangileridir? 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) 3. maddesinin gerekçesine baktığımız zaman, “Kişisel Veri”den nelerin anlaşılması gerektiği tek tek sayılmıştır. Bu bağlamda, “Kişisel Veri”, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi (fiziki bilgiler, ailevi bilgiler, kültürel bilgiler, dini bilgiler, mezhepsel bilgiler, sosyal ve ekonomik bilgiler vs.) …

Kişisel Veriler Hangileridir? İncele »

error: Korumalı İçerik
Scroll to Top