Close Up Scales Justice

Yatırım Tahkimi

Share on twitter Share on linkedin Giriş Yabancı yatırımcının Türkiye’de fiziken bulunmak suretiyle gerçekleştirdiği yatırım doğrudan yatırım olarak adlandırılmaktadır. Yatırım yapılan sermayenin büyüklüğü sebebiyle doğrudan yatırımlarda risk faktörü oldukça fazladır. Genellikle yol, altyapı çalışmaları, nükleer santral veya güneş enerjisi santrali yapımı şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Dolaylı yatırım (portfolio investment/portföy yatırımı) ise yatırımcının ülkede fiziki varlığı bulunmasa …

Yatırım Tahkimi İncele »

Business Man Analysing Market Report With Business Analytics Dashboard Virtual Screen

Emisyon Primli Pay İhracı

Share on twitter Share on linkedin I. Giriş Şirketlerin esas önceliği; kâr ençoklaşmasını sağlamak, faaliyetlerini devam ettirirken mali durumlarını güçlendirmek olduğu için çeşitli finansman sağlama yöntemlerine başvurmaktadırlar. Kimi zaman genişleyen iş hacmi kimi zaman ise hukuki çeşitli sebeplerden dolayı, sermaye artırımı yöntemi ile finansman sağlamak günümüzde anonim şirketler özelinde en çok tercih edilen yöntemlerden biridir. İşbu …

Emisyon Primli Pay İhracı İncele »

Cyber Security Digital Data Protection Concept Scaled

Blockchain (Blok Zinciri) Teknolojisi ve Hukuk

Share on twitter Share on linkedin I.- Genel Olarak Blockchain (Blok Zinciri) Değişen dünya ve gelişen teknoloji ile beraber adını sıklıkla duymaya başladığımız blockchain teknolojisinin temeli esasında daha eski yıllara dayanmaktadır. Ekim 2008’de Satoshi Nakatomo adında bir kişi (veya grup), kripto hayranları için olan bir internet sitesinde 9 sayfalık “Bitcoin” adında makale yayımladı. Bu makale …

Blockchain (Blok Zinciri) Teknolojisi ve Hukuk İncele »

Boat With Migrants Fleeing War

Göçmen Kaçakçılığı Suçu

PDF Formatında Okuyun: Göçmen Kaçakçılığı Suçu Göçmen kaçakçılığı (smuggling of migrants) suçu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun Uluslararası Suçlar adlı birinci kısmının Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti adlı ikinci bölümünde düzenlenmiştir. Her ne kadar göçmen kaçakçılığı suçu uluslararası bir nitelik gösterse ve Yüce Kanunkoyucu tarafından 5237 sayılı TCK’da uluslararası suçlar başlığı altında düzenlenmiş bulunsa da …

Göçmen Kaçakçılığı Suçu İncele »

Close Up Calculator Business Working Desk Dark Background Scaled

Kira Artış Oranları

PDF FORMATINDA OKUYUN: Kira Artış Oranları Kiracılar ve ev sahipleri (kiraya verenler) bakımından kira artışı önem taşımaktadır. Özellikle günümüzde kiraların artmasına bağlı olarak bu konu daha önemli hale gelmiştir. Kira artış oranlarını birçok özellik belirlemektedir. Ancak ne olursa olsun bu artışın mevzuata uygun olması gerekmektedir. Mevzuata ve devletin belirlediği sınırlara uygun kira artışı yapmak hem …

Kira Artış Oranları İncele »

Property Intellectual Property Protection Concept Hands Laptop Scaled

Kişisel Veriler Hangileridir?

PDF FORMATINDA OKUYUN: Kişisel Veriler Hangileridir? 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) 3. maddesinin gerekçesine baktığımız zaman, “Kişisel Veri”den nelerin anlaşılması gerektiği tek tek sayılmıştır. Bu bağlamda, “Kişisel Veri”, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi (fiziki bilgiler, ailevi bilgiler, kültürel bilgiler, dini bilgiler, mezhepsel bilgiler, sosyal ve ekonomik bilgiler vs.) …

Kişisel Veriler Hangileridir? İncele »

Teamwork Business Woman Accounting Concept Financial Office

Mal Beyanı Nedir?

PDF FORMATINDA OKUYUN: Mal Beyanı Nedir? Mal beyanı 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 74. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre, mal beyanı, “… borçlunun gerek kendisinde ve gerek üçüncü şahıslar yedinde bulunan mal ve alacak ve haklarında borcuna yetecek miktarın nevi ve mahiyet ve vasıflarını ve her türlü kazanç ve gelirlerini ve yaşayış tarzına göre geçim …

Mal Beyanı Nedir? İncele »

Silver Figure Justice Holding Scales

Devlet Memurlarına Disiplin Cezası Niçin Verilir?

PDF FORMATINDA OKUYUN: Devlet Memurlarına Disiplin Cezası Niçin Verilir? 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun (DMK) 124. maddesinin 2. fıkrasına göre, disiplin cezaları, kamu hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacıyla, kanunların, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin ve yönetmeliklerin devlet memuru olarak emrettiği ödevleri yurt içinde veya dışında yerine getirmeyenlere, uyulmasını zorunlu kıldığı hususları yapmayanlara, yasakladığı işleri yapanlara verilir. Disiplin …

Devlet Memurlarına Disiplin Cezası Niçin Verilir? İncele »

Business Hierarchy Concept With Chessboard Figures Pyramid Wooden Blocks Foggy Wooden Table Side View

Birer Dolandırıcılık Şekli Olarak Ponzi Şeması/Oyunu ve Piramit Sistemi

Share on twitter Share on linkedin Birer Dolandırıcılık Şekli Olarak Ponzi Şeması/Oyunu ve Piramit Sistemi Türkiye’de son yıllarda yaşanan ve en büyük dolandırıcılık fiillerinden birinin faili olduğu iddia edilen Mehmet Aydın’ın teslim olarak ülkeye dönmesiyle “Çiftlik Bank” olayı yeniden gündeme gelmiştir. Bu kapsamda, çoğu zaman aynı anlamda kullanılan ancak yapısal yönleri ve hukuki sonuçları itibarıyla …

Birer Dolandırıcılık Şekli Olarak Ponzi Şeması/Oyunu ve Piramit Sistemi İncele »

Pexels Pixabay 261621

Avukatlık Ücret Sözleşmesi, Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma Suçu

Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma Katılanın ayrıldığı şirketten olan işçi alacaklarının tahsili için avukat olan sanıklara vekalet verdiği, sanıkların iş mahkemesine açtıkları alacak davasının katılanın lehine sonuçlandığı ve sanıkların mahkeme ilamını icra takibine koydukları, borçlu şirketin icra dosyasına yatırdığı 53.000 TL’nin 50.351,36 TL’sini tahsil eden sanıkların katılanın hesabına 21.925 TL yatırdıkları ve kalan miktarı, Avukatlık …

Avukatlık Ücret Sözleşmesi, Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma Suçu İncele »

error: Korumalı İçerik
Scroll to Top