Cetin Arslan Logo Final Kurumsal

Covid İzninde Bulunan Hükümlüler Hakkındaki Yasanın Değerlendirilmesi

Prof. Dr. Çetin ARSLAN C. Savcısı Murat KAYANÇİÇEK COVİD-19 İZNİNDE, KAPALI İNFAZ KURUMLARINDA VE 5275 S. KANUN GEÇİCİ M. 9/6 KAPSAMINDA AÇIK İNFAZ KURUMLARINDA BULUNAN HÜKÜMLÜLERİN 14.7.2023 T. VE 7456 S. KANUNLA 5275 S. KANUN’A EKLENEN GEÇİCİ M. 10 HÜKMÜ KARŞISINDA 31.7.2023 SONRASI HUKUKİ DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ § [1] 14.7.2023 T. VE 7456 S. KANUNLA 5275 S. …

Covid İzninde Bulunan Hükümlüler Hakkındaki Yasanın Değerlendirilmesi İncele »

Drumroll New Website Launch Email Header 2

Kamulaştırmasız El Atma

PDF OLARAK OKUYUN: Kamulaştırmasız El Atma KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA 1.GENEL OLARAK Mülkiyet en önemli temel anayasal haklardan biri olup Anayasa’nın 35. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre; “Herkes, mülkiyet ve miras haklarına sahiptir. Bu haklar, ancak kamu yararı amacıyla, kanunla sınırlanabilir. Mülkiyet hakkının kullanılması toplum yararına aykırı olamaz.” Bununla birlikte idare, kişilerin sahip olduğu mülkiyet hakkını hukuk …

Kamulaştırmasız El Atma İncele »

Thomas Bormans Ihqhxj3Jv6E Unsplash

Sınır Dışı Etme (Deport)

PDF OLARAK OKUYUN: Sınır Dışı Etme TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE SINIR DIŞI ETME (DEPORT) 1. GİRİŞ Sınır dışı etme süreci, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun (YUKK), Yabancılar başlıklı İkinci Kısmının Sınır Dışı Etme başlıklı Dördüncü Bölümünde 52 ila 60. maddeleri arasında düzenlenmiştir. İşbu blog yazımızda sınır dışı etme kararı alınabilecek haller ve bu karara …

Sınır Dışı Etme (Deport) İncele »

Banner 3

Türk Vatandaşlığının Kazanılması

PDF OLARAK OKUYUN: Vatandaşlık Blog Yazısı TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE GÜNCEL VATANDAŞLIK MEVZUATI 5901 Sayılı Vatandaşlık Kanunu’nda öngörüldüğü üzere Türk vatandaşlığının sonradan kazanılması, yetkili makam kararı, evlat edinilme ve seçme hakkının kullanılması olarak 3 başlık altında düzenlenmiştir. İşbu blog yazımızda vatandaşlığın yetkili makam kararı ile kazanılması genel esasları ile açıklanacaktır. TÜRK VATANDAŞLIĞININ GENEL OLARAK KAZANILMASI Kanun’un …

Türk Vatandaşlığının Kazanılması İncele »

Untitled Design 9 E1652355544175

Kira Artış Oranlarında Sınır

PDF OLARAK OKUYUN: Kira Artış Oranları KİRA ARTIŞ ORANLARI  1. GENEL KURAL Türk Borçlar Kanunu’nun 344. Maddesine göre; tarafların yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmaları, bir önceki kira yılında tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre değişim oranını geçmemek koşuluyla geçerlidir. Bu kural, bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde de uygulanır. Taraflarca bu konuda …

Kira Artış Oranlarında Sınır İncele »

77 Aw5Zcgvjdc1Yzxzpzxctyxvkaxqtzg9Jdw1Lbnq

Vasiyetnameye İlişkin Genel Bilgiler

I. VASİYETNAME Vasiyet, sözlük anlamı itibarıyla bir işin yapılmasının bir başka kimseye bırakılmasıdır. Kişi vasiyetname ile ölümünden sonra sonuç doğuracak şekilde terekesi üzerinde tek taraflı bir tasarrufta bulunmaktadır. Yani vasiyetnamenin amacı, mirasbırakanın son istek ve arzuları gereğince terekenin paylaşım esaslarının belirlenmesidir. Hemen belirtmek gerekir ki tek taraflı ölüme bağlı bir tasarruf olan vasiyetnamenin tanzimi aşamasında …

Vasiyetnameye İlişkin Genel Bilgiler İncele »

3128301

Unutulma Hakkı

PDF OLARAK OKUYUN: Unutulma Hakkı I. GENEL OLARAK Unutulma hakkı 31.07.2020 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan 7253 sayılı kanun ile bilinir hale gelmiş olmasına rağmen unutulma hakkı kavramı bu kanundan önce de hukuk sistemimizde bulunmaktadır. Unutulma hakkı literatürde ve yargı kararlarında bireyin geçmişte hukuka uygun olarak yayılmış ve doğru nitelikteki bilgilerinin zamanın geçmesine bağlı olarak …

Unutulma Hakkı İncele »

error: Korumalı İçerik
Scroll to Top