Bilişim Hukuku

Bilişim Hukukunu tanımlamak için ilk önce bilişim kavramının anlamına bakmalıyız. Türk Dil Kurumu sözlüğünde bilişim, “İnsanoğlunun teknik, ekonomik ve toplumsal alanlardaki iletişiminde kullandığı ve bilimin dayanağı olan bilginin özellikle elektronik makineler aracılığıyla düzenli ve akla uygun bir biçimde işlenmesi bilimi, enformatik.” olarak tanımlanmıştır. Bu durumda Bilişim Hukukunu da, bilişim alanında ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözülmesini düzenleyen hukuk dalı olarak tanımlayabiliriz.

Bilişim ve Ceza Hukuku birbiriyle sıkı ilişki içerisinde olan iki hukuk dalıdır. Bilişim alanında ortaya çıkan suç ve ihlallerin cezalandırılması 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun “Bilişim Suçları” bölümünde düzenlenmiştir. Ofisimizin kurucusu, ceza hukuku alanında 20 yılı aşkın tecrübeye sahip ve aynı zamanda Hacettepe Üniversitesi Adli Bilişim Araştırma ve Uygulama Merkezi müdürü olarak görev yapmakta olan  Av. Arb. Prof. Dr. Çetin Arslan ve uzman ekibimizle birlikte Bilişim Hukuku alanında müvekkillerimize en doğru hizmeti vermeyi hedeflemekteyiz.

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu İçerisinde Düzenlenen Bilişim Alanındaki Suçlar

 • Bilişim Sistemine Girme ve Orada Kalma Suçu (m.243)
 • Bilişim Sistemini Engelleme, Bozma, Verileri Yok Etme veya Bozma Suçu (m.244/1)
 • Bilişim Sistemindeki Verilere Zarar Verme Suçu (m.244/2)
 • Bilişim Sistemi Kullanarak Haksız Yarar Sağlama Suçu (m.244/4)
 • Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçu (m.245)
 • Gerçek Bir Banka veya Kredi Kartını Kötüye Kullanarak Haksız Yarar Sağlama Suçu (m.245/1)
 • Başka Hesaplarla İlişkili Sahte Banka veya Kredi Kartı Üretmek, Satmak, Devretmek veya Kabul Etmek Suçu (m.245/2)
 • Sahte Banka veya Kredi Kartını Kullanarak Hukuka Aykırı Haksız Yarar Sağlamak Suçu (m.245/3)
 • Bilişim Suçlarının Tüzel Kişi Yararına İşlenmesi (m. 246)

Bilişim Suçlarının İşlenme Yöntemleri

 • Kullanıcı Hatasına Bağlı Bilişim Suçu Yöntemleri
  • Şifre ve Gizli Soru Tahmini
  • Omuz Sörfü
 • Yazılıma Dayalı Bazı Bilişim Suçu ve Yöntemleri
  • Bilgisayar Virüsleri (Computer Viruses)
  • Ağ Solucanları (Network Worms)
  • Bilgi-Veri Aldatmacası (Data Diddling)
  • Bukalemun (Chameleon)
  • Casus Yazılımlar (Spyware)
  • Atık Toplama, Çöpe Dalma (Scavenging)
  • Ekran Kaydetme ve Tuş Kaydetme
  • Gizlice Dinleme (Eavesdropping)
  • Gizli Kapılar veya Hile Kapıları (Trap Doors)
  • Hukuka Aykırı İçerik Sunma
  • İstem Dışı Alınan Elektronik Postalar (Spam)
  • Kredi Kartı Sahtekarlıkları
  • Truva Atı (Trojan Horse)
  • Bombalar (Bombs)
  • Oltalama (Phishing) veya Sahte İleti (Fake Mail)
  • Rootkit Tekniği
  • Salam Tekniği (Salami Technique)
  • Sistemin Kırılıp İçine Girilmesi (Hacking)
  • Sistem Kaynaklarını Tüketme (DDOS)
  • Süper Darbe (Super Zapping)
  • Tarama (Scanning)
  • Tavşanlar (Rabbits)
  • Web Sayfası Hırsızlığı ve Yönlendirmesi
  • Yerine Geçme (Masquerading)

 

error: Korumalı İçerik
Scroll to Top