Pexels Pixabay 261621

Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma

Katılanın ayrıldığı şirketten olan işçi alacaklarının tahsili için avukat olan sanıklara vekalet verdiği, sanıkların iş mahkemesine açtıkları alacak davasının katılanın lehine sonuçlandığı ve sanıkların mahkeme ilamını icra takibine koydukları, borçlu şirketin icra dosyasına yatırdığı 53.000 TL’nin 50.351,36 TL’sini tahsil eden sanıkların katılanın hesabına 21.925 TL yatırdıkları ve kalan miktarı, Avukatlık Kanunu’nun 164/2. maddesinde öngörülen % 25 oranını aşacak şekilde, vekalet ücretine mahsuben uhdelerinde tutmak suretiyle hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçunu işledikleri iddia olunan olayda; taraflar arasında dava açılmadan önce yazılı avukatlık ücret sözleşmesi yapıldığı ve sanıkların bu sözleşmeye istinaden kalan miktarı avukatlık ücreti olarak uhdelerinde tuttukları anlaşıldığından unsurları itibariyle oluşmayan hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçundan verilen beraat kararlarında bir isabetsizlik görülmemiştir.

Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, katılan vekilinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle sanıklar hakkındaki hükmün ONANMASINA, 12/01/2016 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

error: Korumalı İçerik
Scroll to Top