European Parliament Brussels

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Işığında Olağanüstü Kanun Yolları Başvurularının Taraflara Tebliği Sorunu Üzerine Bir Değerlendirme

İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve DAAD Tarafından Organize Edilen “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Yeni İçtihatları Işığında Türk ve Alman Hukukunda Yeni Gelişmeler” Konulu 12. Yaz Akademisi’nde Yapılan Sunum, 30.08.-06.09.2009 Çeşme/İzmir [Fasikül Aylık Hukuk Dergisi (CAHAMER), Yıl 1, Sa. 1 (Özel Sayı), Seçkin Yayınevi, Ankara 2009, s. 30-32’de yayınlanmıştır.

Makaleyi okumak için tıklayınız

error: Korumalı İçerik
Scroll to Top