Arabuluculuk

 6325 sayılı Arabuluculuk Kanununun 2. maddesinin (1) numaralı fıkrasının a ve b bentlerine göre; Arabulucu, arabuluculuk faaliyetini yürüten ve Bakanlıkça düzenlenen arabulucular siciline kaydedilmiş bulunan gerçek kişi, arabuluculuk ise sistematik teknikler uygulayarak, görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getiren, onların birbirlerini anlamalarını ve bu suretle çözümlerini kendilerinin üretmesini sağlamak için aralarında iletişim sürecinin kurulmasını gerçekleştiren, tarafların çözüm üretemediklerinin ortaya çıkması hâlinde çözüm önerisi de getirebilen, uzmanlık eğitimi almış olan tarafsız ve bağımsız bir üçüncü kişinin katılımıyla ve ihtiyarî olarak yürütülen uyuşmazlık çözüm yöntemidir.

Ofisimizde gerek ihtiyari gerekse zorunlu arabuluculuk işlemleri, Av. Arb. Prof. Dr. Çetin Arslan  tarafından yürütülmektedir.

Arabuluculuğa Başvurulabilecek Uyuşmazlıklar

 6325 sayılı Arabuluculuk Kanununun 1. maddesinin (2) numaralı fıkrasına göre; “… yabancılık unsuru taşıyanlar da dâhil olmak üzere, ancak tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri iş veya işlemlerden doğan özel hukuk uyuşmazlıklarının çözümlenmesinde uygulanır. Şu kadar ki, aile içi şiddet iddiasını içeren uyuşmazlıklar arabuluculuğa elverişli değildir.”

7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanununun 3. maddesine göre bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebiyle açılan davalar ile  7155 sayılı Kanun ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na eklenen 5/A maddesi ile bu Kanun’un 4. Maddesinde ve diğer kanunlarda belirtilen ticari davalardan, konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat talepleri hakkında dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması dava şartıdır.

Kanun tarafından zorunlu kılınmamış olsa da yargılama süresinin kısaltılması, çabuk sonuca ulaşılması ve yargılama giderlerinden tasarruf amacıyla aşağıdaki  hallerde de arabuluculuğa başvurulabilir;

  • Ticari Uyuşmazlıklar
  • Tüketici Uyuşmazlıkları
  • Kira Uyuşmazlıkları
  • Ortaklığın Giderilmesi Uyuşmazlıkları
  • Aile Uyuşmazlıkları

 

 

 

error: Korumalı İçerik
Scroll to Top