Aile Hukuku

Aile Hukuku, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu içerisinde bulunan ve başlıca, nişanlanma, evlilik, boşanma, velayet, nafaka yükümlülükleri, mal rejimi, soybağının kurulması ve hısımlık konularını düzenleyen bir hukuk dalıdır.

Aile Hukuku ve ilgili mevzuat dahilinde görülen iş ve davalar ofisimiz tarafından müvekkil gizliliğinin korunması konusunda azami derecede özen gösterilerek itinayla takip edilmektedir.

Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi 

Medeni Kanunun 202. maddesi (1). fıkrası  uyarınca eşler arasında edinilmiş mallara katılma rejiminin uygulanması asıldır. Yine aynı maddenin (2). fıkrası gereğince eşler yapacakları bir mal rejimi sözleşmesiyle kanunda belirlenen diğer mal rejimlerinden birini kabul edebilirler. Kanunda belirlenen mal rejimleri şunlardır;

 • Mal Ayrılığı 
 • Paylaşmalı Mal Ayrılığı
 • Mal Ortaklığı 

Çetin Arslan Hukuk ve Danışmanlık olarak mal rejimleri hakkında sağladığımız avukatlık ve danışmanlık hizmetlerinden bazıları şunlardır;

 • Mal Rejimi Sözleşmesi
 • Mevcut Mal Rejiminin Mal Ayrılığına Dönüştürülmesi
 • Mal Rejiminin Tasfiyesi
 • Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Sona Ermesi
 • Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Eşlerin Malları 
 • Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Yönetim, Yararlanma ve Tasarruf
 • Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk
 • Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Sona Ermesi Durumunda Kişisel Malların ve Edinilmiş Malların Ayrılması
 • Edinilmiş Mallara Eklenecek Değerler ve Kişisel Mallar İle Edinilmiş Mallar Arasında Denkleştirme
 • Boşanma Davası, Ayrılık, Birlikte Yaşamaya Ara Verilmesi Durumlarının Mal Rejimine Etkisi
 • Boşanma Davası ve Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Tasfiyesi İçin Açılacak Dava
 • Anlaşmalı boşanma ve Mal Rejiminin Tasfiyesi
 • Mal Rejiminin Tasfiyesi İle İlgili İlamların İcrası

   

Aile Hukuku Alanındaki Hizmetlerimiz

 • Aile hukukundan kaynaklanan tanıma ve tenfiz davaları.
 • Aile hukukundan kaynaklanan itirazın iptali, menfi tespit ve istirdat davaları.
 • Aile konutu ile ilgili işlemler. 
 • Nişanın bozulması nedeniyle maddi ve manevi tazminat davaları.
 • Evlenmeye izin davası.
 • Yasal temsilcinin evlenmeye izin vermemesi halinde açılacak dava.
 • Gaiplik nedeniyle evliliğin feshi davası.
 • İddet süresinin kaldırılması davası.
 • Evlendirme memurunun evlenme talebinin reddi kararına itiraz davası.
 • Batıl olan evlenmelerin iptali davası.
 • Eşlerin evlilik birliğini temsil yetkilerinin kaldırılması veya sınırlandırılması davası.
 • Evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmemesi veya evlilik birliğine ilişkin önemli bir konuda uyuşmazlığa düşülmesi halinde hakimin müdahalesinin istenmesi.
 • Anlaşmalı boşanma protokollerinin hazırlanması.
 • Anlaşmalı boşanma davası.
 • Çekişmeli boşanma davası. 
 • Yoksulluk nafakası işlemleri.
 • Boşanmada maddi ve manevi tazminat.
 • Bakım nafakaları ve yardım nafakası davaları.
 • Soybağı ile ilgili davalar.
 • Sonradan evlenme yoluyla soybağının kurulmasına itiraz.
 • Babalık davası.
 • Evlat edinmeye ilişkin işlem ve davalar. 
 • Soybağının hükümlerine ilişkin işlem ve davalar.-Çocuk ile kişisel ilişki, soyadı, çocukların bakım ve eğitim giderlerini karşılama-
 • Velayet, velayetin değiştirilmesi ve kaldırılması.
 • Çocuk mallarına ilişkin işlem ve davalar.
 • Vesayete ilişkin işlem ve davalar.
 • Mal rejimi sözleşmelerinin yapılması.
 • Mal rejiminin tasfiyesi.-Boşanma halinde mal rejiminin tasfiyesi eşlerin bağlı olduğu rejime ilişkin hükümler doğrultusunda yapılır-
 • Mevcut mal rejiminin mal ayrılığına dönüştürülmesi davası.
 • Aile içi şiddet halinde koruma tedbiri başvuruları.
 • Aile mahkemelerinde görülen tüm uyuşmazlıkların takibi.
error: Korumalı İçerik
Scroll to Top