Prof. Dr. Çetin ARSLAN

Doç. Dr. Burcu G. ÖZCAN BÜYÜKTANIR

Av. İlayda KANDUR

Çalışmamızda, 12.05.2022 tarih ve 7406 sayılı “Türk Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” incelenecektir. 

Kanunda öngörülen ceza ve özel hukuk sorumluluğuna ilişkin yeni sistem çeşitli yönleriyle irdelenecek, olası sorunlar çözüm önerileriyle birlikte ortaya konulacaktır. Kanunun 14 ve 15. maddelerinde yer alan sağlık çalışanlarına ilişkin soruşturma izni ile idare tarafından ödenen tazminatın ilgilisine rücu edilmesi konuları değerlendirilecektir. Kanunun yürürlüğe girmesi ile birlikte 02.12.1999 tarihli ve 4483 sayılı “Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun”a tabi olacak olan sağlık çalışanları hakkında görevleri kapsamına giren tıbbi işlem ve uygulamalar nedeniyle yapılacak soruşturma prosedürü değiştirilirken aynı zamanda bu kanuna tabi olmayan sağlık çalışanlarının soruşturma işlemleri de izin prosedürüne tabi kılınmaktadır. Kamu görevlisi statüsündeki hekim ve diğer sağlık çalışanlarının görevleri kapsamında icra ettikleri tıbbi işlem ve uygulamalar nedeniyle idare tarafından ödenen tazminatların ilgiliye rücu edilmesi yönteminde de birçok önemli değişiklik öngörülmektedir. Böylelikle gerek kamuda gerekse özel sektörde görev yapan sağlık çalışanlarının her an ceza (kamu görevlileri açısından mali sorumluluk) baskısı altında kalmaksızın görevlerini Tıp Biliminin verileri ışığında daha özgür ve teminatlı bir şekilde yerine getirmeleri hedeflenmektedir. Bu çerçevede Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulacak yarı bilimsel-yarı idari nitelikteki “Mesleki Sorumluluk Kurulu”nun “ceza muhakemesi koşulu” niteliğindeki izni olmadıkça özel sektör sağlık çalışanı hakkında soruşturma ve/veya kovuşturma açılamayacak ve ayrıca Kurulun kararları da yargısal denetime tabi olacaktır. Anılan Kurul özel hukuk sorumluluğuna ilişkin olarak da tazminatın ilgiliden rücu edilip edilmeyeceği, edilecek ise ne miktarda edileceği konusunda da görevli olacaktır.

Makaleyin okumak için tıklayınız

error: Korumalı İçerik
Scroll to Top