781473831 400 Wm
“5941 SAYILI ÇEK KANUNU ŞERHİ”nde Yargıtay’ın 2010 yılı dâhil olmak üzere tümüyle teker teker taranmış içtihatlarına yer verilmiş, 3167 s. Çek Kanunu ile Mukayese yapılmış, Karşılıksız Çek Suçu (Y–Çek K m. 5) ve Karşılıksız Çek Keşide Etme Suçu (E–Çek K m. 16) incelenmiş, Çeke İlişkin Diğer Suçlar ve Kabahatler (Y–Çek K m. 7) anlatılmış, Dolandırıcılık ve Resmî Belgede Sahtecilik Suçları açıklanmış, Bankaların ve Bankacıların Çek Kanunu’ndan Doğan Görev ve Sorumlulukları, Yeni Çek Hesabı ve Çek Defteri Türleri üzerinde ayrıntısıyla durulmuş, Lehe Kanunun Saptanması ve Uyarlama Yargılaması şeklinde ayrı bir bölüm açılarak açıklamalar yapılmış, Dosyaların İncelenmesinde Dikkat Edilecek Hususlar ve Hüküm Kurma Esaslarına tablolar şeklinde yer verilmiş, bunun dışında özellikle uygulama için önem arz eden Örnek Tablolar (Karşılık Maddeler, Vekâlet Ücretleri, Faiz Oranları vs.) esere konulmuş ve İlgili Mevzuat bir araya getirilerek eserin sonuna eklenmiştir.  
error: Korumalı İçerik
Scroll to Top