Adalet 1

Yargı Kararları Işığında 1982 Anayasasında Suç ve Cezaya İlişkin Temel İlkelerin Değerlendirilmesi


Hukuk devleti ilkesinin en önemli öğelerinden birisi ceza sorumluluğuna ilişkin temel ilkelerin güvence altına alınmış olmasıdır. Anayasaların kişi hak ve hürriyetlerinin korunması
konusunda temel yasa metinleri ve normlar hiyerarşisi içinde de en üstün kaynak olmaları göz önüne alındığında, ceza sorumluluğuna ilişkin değerlerin anayasalarda düzenleniş şekli önem kazanmaktadır. Bu makalede genel anlamda yargı kararları ışığında 1982 Anayasasının konuya yaklaşımı değerlendirilmiştir.

error: Korumalı İçerik
Scroll to Top